grondkata_10Voor de insiders een gelegenheid om dit kata weer eens onder de loep te nemen.

Met als uitgangspositie “zoals Wim Boersma het bedoelde” gingen de 25 aanwezige jiu-jitsu docenten op zondag 5 februari j.l. o.l.v. Wilfred Derks en Ad Rebel in het eerste blok aan het werk om de essenties (ebi) handelingen en aanvullingen van dit grond kata door te nemen. “Waar moet een examinator op letten” gaf de rode draad van deze training volledig aan.

Hara gatame en Mune Gatame in het Busen Kime no kata

In het tweede gedeelte vervolgden Edgar Kruyning en Mathieu Lawalata het Busen Kime no kata (vervolg van 2 oktober 2011) met als onderwerp “het zittende gedeelte met wapens”. In dit kata, die ook het “Kata der beslissingen” wordt genoemd, wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van twee controletechnieken: Hara gatame en Mune gatame. Met deze twee technieken kan Tori demonstreren dat hij Uke kan controleren en tot overgave dwingen. De aanvaller moet explosief aanvallen, daar waar mogelijk met 100% inzet en intensiteit.

Rolf Tijssen

mt_gallery: Grtondkata en Kime no kata

Activiteiten

Leden voor Leden