2 verschillende workshops met dezelfde doelstelling. De februari workshop op zondag 4 februari jl. had een brede opzet.

rolf tijssen 3

In het 1e blok gaf Rolf Tijssen aan de 16 judodocenten een uiteenzetting met praktijkvoorbeelden hoe je een ander bereik kunt krijgen bij kinderen in de judoles. Vooral bij kinderen is het van belang dat je judo als een middel ziet om iets te bereiken en niet als een doelstelling. In deze training kwam het thema ‘Praatje, plaatje, daadje’ naar voren. Kinderen hebben een ander gevoel en benadering nodig dan volwassenen. Het vertellen, denken en doen geven aan wat ze kunnen.  Rolf gaf aan dat de benaderingstoedracht afhankelijk is van de “zones” waarin een kind zich bevindt.  Maar ook wat doe je als een judoka een “vol hoofd” heeft. Deze training gaven hedendaagse momenten aan waarin onrust, strijdbaarheid en verslagenheid kunnen plaatsvinden in de judoles.

Spelen om los te komen (om te passeren)

In het 2e blok ging Eric Bos met de groep aan het werk om meer aandacht te geven aan het benen wisselen in het ne-waza. Een creatief spel met acties van zowel uke als tori met als doelstellingen:

  1. Je inzicht verbreden
  2. Je techniek op een andere manier aanpassen

Eric liet d.m.v. passeertechnieken diverse voorbeelden zien dat we van een ongunstige positie naar een gunstige positie kunnen werken. Het hoofdthema van deze training was “benen wisselen”.

Eric Bos gaf nadrukkelijk aan dat je met de romp moet reageren en daar gebruik van moet maken. Daar zit de kracht in.  Als je de basis kent, kun je je eigen momenten daarin uiteenzetten.  De woorden: “de basis moet je inslijpen en kijken of die klopt” heeft deze training naar een bevestiging geholpen.

Beide docenten gaven een training waarin het judo in een brede vorm werd aangeboden. 

Niet voor niets kwam onderstaand spreekwoord naar voren.

  • Wat ik hoor, vergeet ik.
  • Wat ik zie, onthoud ik.
  • Wat ik doe, begrijp ik.

Deze workshop gaf het “doen” duidelijk aan.

Rolf Tijssen

Activiteiten

22-09-2019 4e NVJJL-DAG
13-10-2019 Tantojutsu
27-10-2019 Differentieel judo
06-11-2019 Sensei Koji Komata
08-12-2019 Nage-waza / Ne-waza
19-01-2020 Kaibo
09-02-2020 Tachi-waza
15-03-2020 Barai
29-03-2020 Seoi-nage / Ne-waza
17-05-2020 Jaarvergadering

Leden voor Leden