mark bette 2Dan hebben we het met deze uitdrukking over het Kodomo-no-kata”. Wie het niet weet: het kata van het “kind”.

Op de laatste workshop van 2018 op zondag 9 december lanceerde de grondlegger van dit kata Mark Bette zijn visie en gedetailleerde momenten aan de 30 deelnemende judodocenten. In samenwerking met de nationale jeugd kata werkgroep onder auspiciën van de Nationale Kata Commissie Judo is dit jeugdkata ontwikkeld voor de leeftijdsklassen -10, -12 (jeugd-klasse) en -16 jaar.

nvjjl dag 38

Met enthousiasme en hardwerkende budoka’s werd de 3e NVJJL dag op zondag 11 november jl. ingezet om te werken aan judo en jiujitsu op een ander level. De 135 deelnemende budoka’s hebben ruim 4 uur genoten van wat zij aangeboden kregen. In zijn openingsspeech kondigde voorzitter Ad Rebel aan dat hij vereerd is om de Portugese grootmeester Manuel Martins 8e dan Judo te mogen aankondigen. Momenteel hoofd van de Nationale gradencommissie in Portugal, is Martins een prominent in Portugal met zijn staat van verdienste in de judosport. Daarnaast werden Judith de Weerd, 5e dan Jiujitsu, en Sven Borst ,5e dan Jiujitsu, aangekondigd als de lesgevers met grote inhoud. Het evenement werd bijgewoond door Richard de Bijl, 8e dan judo, als voorzitter van de bijscholingscommissie JBN. Als speciale gast was erelid en voormalig voorzitter van de NVJJL Goos ter Schegget aanwezig. 

mario den edel 13Een slogan van Mario den Edel, 10e dan jiujitsu, tijdens de 2e workshop op zondag 14 oktober jl. in Wijk bij Duurstede waar 17 enthousiaste deelnemers zich presenteerden.

Wie Mario den Edel kent, weet dat hij een eigen visie heeft op benaderen en beleven. “Wil je winnen, dan moet je de ‘overtax’ hebben om te slagen”. Met deze invulling gaf Mario aan dat het karakter van jiujitsu is veranderd. Het aanbod van (andere) vechtsporten zit verpakt in diverse disciplines.

joop pauelDe kunst van het onderwijzen en de manier waarop je les geeft.

Niet altijd gaat het onderwijzen tijdens een judoles vanzelf, Joop Pauel nam 48 judoka’s waaronder vele leraren mee in de door hem verzorgde workshop.

Er werd gestart met een digitale presentatie waar de volgende onderwerpen aanbod kwamen.

  1. Differentieel leren
  2. Van Expliciet – naar impliciet leren

De uitleg bij het aanleren is expliciet, daarbij maakt het vaak geen verschil of de judoka 10- of 20 jaar is. Er word exact verteld hoe de techniek moet worden uitgevoerd.  Bij een keuterles wordt meestal beeldspraak gebruikt, maar vanaf een jaar of 7 gebeurt dit nog maar zelden.

john bakker 1Ter bevordering van de judobewegingen en de judoprincipes nam John Bakker in het tweede gedeelte de groep mee om door spel- en speel- vormen dit te ervaren.

Door veel in spel vorm te doen zien we de deelname en inzet onbewust toenemen tijdens de les.
Ook de groep liet dit zien, elke opdracht werd dan met veel inzet en plezier uitgevoerd.

kime no kata 10Een uitspraak die bij grootmeester Richard de Bijl 8e dan hoort!

De laatste workshop van dit seizoen was op zondag 15 april jl. met aandacht voor de wapenbehandeling in het Kime-no-kata door Richard de Bijl en resultaatoverzicht van judo op de basisschool. Met het effect van een jaar lang judo aan een hele school door Christiaan van der Hoek.

Met grote stilte en intense concentratie wist Richard de Bijl de groep van 30 docenten in het eerste blok niet alleen te stimuleren, maar ook te overtuigen in de natuurlijke bewegingsvormen die nodig zijn in het kime no kata. “Wij als leerkrachten zullen zo goed mogelijk op niveau moeten komen om dit kata daadwerkelijk te kunnen overbrengen. Examen of wedstrijden: er zijn verschillen, maar je wilt in beiden de beste te zijn om te slagen. Dit alles komt ten goede aan je algemene ontwikkeling. Bedenk dat we in Nederland bezig zijn om niveau te krijgen”, aldus Richard.

onozawa 12We zijn eraan gewend dat CIOS Nederland ons elk jaar voorziet van ‘broninformatie” van Japanse sensei. Dit jaar waren het Mr. Koshi Onozawa 8e dan en Mr. Kenji Takano 6e dan die van 7 t/m 13 maart jl. in ons land te gast waren. In deze korte periode gaven zij kata- trainingen in Haarlem, Kampen, Groningen, Wijk bij Duurstede en Spijkenisse.  

De training op zondag 11 maart in Wijk bij Duurstede gaf een duidelijk beeld van deelname. Ruim 100 judoka’s hadden zich aangemeld om zich te verdiepen in hun ‘kata’.  Nadat Ad Rebel iedereen complimenteerde voor hun positieve inzet gingen 70 judoka’s zich verdiepen in het Katame no kata bij oud-wereldkampioen Kenji Takano en 30 judoka’s in het kime no kata bij Koshi Onozawa. Aangezien beide Japanse grootmeesters zoekende waren in het vertalen, werden zij ondersteund door Richard de Bijl bij het Kime no kata en Joop Pauel bij het Kime no kata.

2 verschillende workshops met dezelfde doelstelling. De februari workshop op zondag 4 februari jl. had een brede opzet.

rolf tijssen 3

In het 1e blok gaf Rolf Tijssen aan de 16 judodocenten een uiteenzetting met praktijkvoorbeelden hoe je een ander bereik kunt krijgen bij kinderen in de judoles. Vooral bij kinderen is het van belang dat je judo als een middel ziet om iets te bereiken en niet als een doelstelling. In deze training kwam het thema ‘Praatje, plaatje, daadje’ naar voren. Kinderen hebben een ander gevoel en benadering nodig dan volwassenen. Het vertellen, denken en doen geven aan wat ze kunnen.  Rolf gaf aan dat de benaderingstoedracht afhankelijk is van de “zones” waarin een kind zich bevindt.  Maar ook wat doe je als een judoka een “vol hoofd” heeft. Deze training gaven hedendaagse momenten aan waarin onrust, strijdbaarheid en verslagenheid kunnen plaatsvinden in de judoles.

.henk heneweer 14..een opmerking die tussen neus en lippen wordt gebruikt door Henk Heneweer.

Wie dan verder traint, voelt dat dit een belangrijk gevoel is om B.J.J. te begrijpen. Deze training op zondag 21 januari jl. gaf voor de 24 judo- en jiujitsu docenten een andere toepassing met een bredere aanpak van technieken, maar ook een ontspannend vastpakken die je op vele manieren mag toepassen. De start van deze training was al bevestigend. Zowel bij judo als bij jiujitsu is het een must om staande te beginnen. Bij B.J.J. is het een optie om staande te beginnen.

Henk Heneweer, docent en tevens bondscoach ne-waza: een persoonlijkheid met veel ervaring en kunde, gaf nadrukkelijk aan dat het aanpassen aan de persoon met wie je traint geen vast patroon hoeft te zijn. Trainen en ervaren is de missie van beleven. Henk argumenteert dan ook: “Als jij ervaart, weet je ook wat de tegenstander ervaart”.  Kortom “gevoel”.

mark donners 2De laatste workshop van 2017 op zondag 26 november jl. stond in het teken van spel en leervormen. Heel bijzonder en wat mooi!

In het eerste blok liet Arno Rebel zien wat je vanaf 1,5 jarige leeftijd kunt doen met vertrouwen en veiligheid waarbij de ouder nauw betrokken is.  Met nadruk wijst Arno op het feit dat kinderen een vast patroon moeten hebben waarin het vertrouwen geven en blijven geven vanzelfsprekend moet zijn. 

De inleiding van zijn workshop aan de 42 judodocenten was bijzonder: op muziek reageren met “Schipper mag ik overvaren.” Al huppelend werd er gereageerd. Een opening wat ook in zijn les ouder/kind te herkennen is.  Het bijzondere van deze aanpak met hele jonge kinderen is dat de judodocent in dit stadium altijd op de 2e plaats staat. De ouder biedt vertrouwen en gaat op aanwijzing van de docent de oefening samen met kind doen en voordoen.

8De NVJJL-dag op zondag 12 november jl. gaf niet alleen leerzame momenten maar ook veel enthousiasme onder de 153 deelnemers. Verzamelend in de nieuwe sporthal in Wijk bij Duurstede ging men daarna in de regen naar de vertrouwde dojo waar de deelnemers o.l.v. Ad Rebel getrakteerd werden op een warming-up op muziek. Met o.a. de draaiende bewegingen vanuit het Ju-no-kata wist iedereen zich op te warmen om zich daarna te verspreiden naar de training van hun keuze.

Ad Rebel en John Bakker werden in hun workshop “Examenprogramma 1e t/m 3e dan” bezocht door 88 judoka’s. De informatie wat wel en wat niet, werd duidelijk gemaakt door te vermelden dat het eigen werkstuk niet meer van toepassing is. Wel mag je laten zien wat niet is gevraagd door een examinator. Ad ging verder met de momenten van indraai technieken en hoe krijg je een judoka in een bepaalde richting. Allemaal technische momenten die afgestemd zijn door “timing, balansverstoring, richting en positie”. Om het niet te moeilijk te maken, attendeerde Ad Rebel dat iedereen zijn eigen worp kan maken. Bedenk dat iedereen uniek is en wees vooral jezelf. De doelstelling van deze ochtendsessie van Ad Rebel en John Bakker is dat je het simpel moet houden. John Bakker gaf aan het eind van deze ochtendsessie de opmerking “Als je iets doet, doe het dan logisch” !

Leden voor Leden