kime no kata 10Een uitspraak die bij grootmeester Richard de Bijl 8e dan hoort!

De laatste workshop van dit seizoen was op zondag 15 april jl. met aandacht voor de wapenbehandeling in het Kime-no-kata door Richard de Bijl en resultaatoverzicht van judo op de basisschool. Met het effect van een jaar lang judo aan een hele school door Christiaan van der Hoek.

Met grote stilte en intense concentratie wist Richard de Bijl de groep van 30 docenten in het eerste blok niet alleen te stimuleren, maar ook te overtuigen in de natuurlijke bewegingsvormen die nodig zijn in het kime no kata. “Wij als leerkrachten zullen zo goed mogelijk op niveau moeten komen om dit kata daadwerkelijk te kunnen overbrengen. Examen of wedstrijden: er zijn verschillen, maar je wilt in beiden de beste te zijn om te slagen. Dit alles komt ten goede aan je algemene ontwikkeling. Bedenk dat we in Nederland bezig zijn om niveau te krijgen”, aldus Richard.

onozawa 12We zijn eraan gewend dat CIOS Nederland ons elk jaar voorziet van ‘broninformatie” van Japanse sensei. Dit jaar waren het Mr. Koshi Onozawa 8e dan en Mr. Kenji Takano 6e dan die van 7 t/m 13 maart jl. in ons land te gast waren. In deze korte periode gaven zij kata- trainingen in Haarlem, Kampen, Groningen, Wijk bij Duurstede en Spijkenisse.  

De training op zondag 11 maart in Wijk bij Duurstede gaf een duidelijk beeld van deelname. Ruim 100 judoka’s hadden zich aangemeld om zich te verdiepen in hun ‘kata’.  Nadat Ad Rebel iedereen complimenteerde voor hun positieve inzet gingen 70 judoka’s zich verdiepen in het Katame no kata bij oud-wereldkampioen Kenji Takano en 30 judoka’s in het kime no kata bij Koshi Onozawa. Aangezien beide Japanse grootmeesters zoekende waren in het vertalen, werden zij ondersteund door Richard de Bijl bij het Kime no kata en Joop Pauel bij het Kime no kata.

2 verschillende workshops met dezelfde doelstelling. De februari workshop op zondag 4 februari jl. had een brede opzet.

rolf tijssen 3

In het 1e blok gaf Rolf Tijssen aan de 16 judodocenten een uiteenzetting met praktijkvoorbeelden hoe je een ander bereik kunt krijgen bij kinderen in de judoles. Vooral bij kinderen is het van belang dat je judo als een middel ziet om iets te bereiken en niet als een doelstelling. In deze training kwam het thema ‘Praatje, plaatje, daadje’ naar voren. Kinderen hebben een ander gevoel en benadering nodig dan volwassenen. Het vertellen, denken en doen geven aan wat ze kunnen.  Rolf gaf aan dat de benaderingstoedracht afhankelijk is van de “zones” waarin een kind zich bevindt.  Maar ook wat doe je als een judoka een “vol hoofd” heeft. Deze training gaven hedendaagse momenten aan waarin onrust, strijdbaarheid en verslagenheid kunnen plaatsvinden in de judoles.

.henk heneweer 14..een opmerking die tussen neus en lippen wordt gebruikt door Henk Heneweer.

Wie dan verder traint, voelt dat dit een belangrijk gevoel is om B.J.J. te begrijpen. Deze training op zondag 21 januari jl. gaf voor de 24 judo- en jiujitsu docenten een andere toepassing met een bredere aanpak van technieken, maar ook een ontspannend vastpakken die je op vele manieren mag toepassen. De start van deze training was al bevestigend. Zowel bij judo als bij jiujitsu is het een must om staande te beginnen. Bij B.J.J. is het een optie om staande te beginnen.

Henk Heneweer, docent en tevens bondscoach ne-waza: een persoonlijkheid met veel ervaring en kunde, gaf nadrukkelijk aan dat het aanpassen aan de persoon met wie je traint geen vast patroon hoeft te zijn. Trainen en ervaren is de missie van beleven. Henk argumenteert dan ook: “Als jij ervaart, weet je ook wat de tegenstander ervaart”.  Kortom “gevoel”.

mark donners 2De laatste workshop van 2017 op zondag 26 november jl. stond in het teken van spel en leervormen. Heel bijzonder en wat mooi!

In het eerste blok liet Arno Rebel zien wat je vanaf 1,5 jarige leeftijd kunt doen met vertrouwen en veiligheid waarbij de ouder nauw betrokken is.  Met nadruk wijst Arno op het feit dat kinderen een vast patroon moeten hebben waarin het vertrouwen geven en blijven geven vanzelfsprekend moet zijn. 

De inleiding van zijn workshop aan de 42 judodocenten was bijzonder: op muziek reageren met “Schipper mag ik overvaren.” Al huppelend werd er gereageerd. Een opening wat ook in zijn les ouder/kind te herkennen is.  Het bijzondere van deze aanpak met hele jonge kinderen is dat de judodocent in dit stadium altijd op de 2e plaats staat. De ouder biedt vertrouwen en gaat op aanwijzing van de docent de oefening samen met kind doen en voordoen.

8De NVJJL-dag op zondag 12 november jl. gaf niet alleen leerzame momenten maar ook veel enthousiasme onder de 153 deelnemers. Verzamelend in de nieuwe sporthal in Wijk bij Duurstede ging men daarna in de regen naar de vertrouwde dojo waar de deelnemers o.l.v. Ad Rebel getrakteerd werden op een warming-up op muziek. Met o.a. de draaiende bewegingen vanuit het Ju-no-kata wist iedereen zich op te warmen om zich daarna te verspreiden naar de training van hun keuze.

Ad Rebel en John Bakker werden in hun workshop “Examenprogramma 1e t/m 3e dan” bezocht door 88 judoka’s. De informatie wat wel en wat niet, werd duidelijk gemaakt door te vermelden dat het eigen werkstuk niet meer van toepassing is. Wel mag je laten zien wat niet is gevraagd door een examinator. Ad ging verder met de momenten van indraai technieken en hoe krijg je een judoka in een bepaalde richting. Allemaal technische momenten die afgestemd zijn door “timing, balansverstoring, richting en positie”. Om het niet te moeilijk te maken, attendeerde Ad Rebel dat iedereen zijn eigen worp kan maken. Bedenk dat iedereen uniek is en wees vooral jezelf. De doelstelling van deze ochtendsessie van Ad Rebel en John Bakker is dat je het simpel moet houden. John Bakker gaf aan het eind van deze ochtendsessie de opmerking “Als je iets doet, doe het dan logisch” !

collin kist 9Twee verschillende momenten met eigen inzet en aanpak. Dat was te zien en te voelen in de JIU-JITSU-training van zondag 8 oktober jl. in Wijk bij Duurstede.

In het eerste blok liet Marco Borst de groep kennis maken met “Batto Jutsu”, slagveld technieken die gebruikt werden voor 1600. Een periode van hard werken en overleven. Bij het beoefenen van Batto Jutsu zijn we net iets anders aan het doen dan wat wij hedendaags beoefenen. Marco Borst zegt nadrukkelijk: “Jij bent het wapen. De timing is belangrijk. Verdedigen doe je niet tegen maar met! (wapen)”

Batto Jutsu zijn overlevingstechnieken van voor de jaren 1600. Een hele andere belevenis van trainen dan wat wij nu gewend zijn. De accenten van vroeger lagen op het uitschakelen met natuurlijke bewegingen. Iedereen had op het slagveld een taak.  De momenten van nu zijn meestal gebaseerd op de controle.

Veel stoeien krijgt een sociaal gedrag

richard de bijl 04

De laatste workshop van dit seizoen op zondag 9 april jl. gaf stof om over na te denken. In het eerste blok gaf Tonny Mulder (eigenaar van Sportschool Geelhoed) diverse momenten aan die betrekking hadden om te komen tot een veiliger judospel met als resultaat een groeiende judosport waarin het stoeien (judoën) een sociaal gedrag moet krijgen. Een snelle maar uitermate enthousiaste Tonny Mulder ging aan de gang met de 18 aanwezige judodocenten met zijn visie en omschrijving van ‘Judo 2.0’

De aanleiding van Judo 2.0 is duidelijk, aangezien judo nagenoeg geen kijksport meer is. Daarnaast mag de noodkreet geuit worden gezien het landelijke ledenverlies bij de JBN. Tonny Mulder gaf zijn doelen aan om het judospel veiliger te maken. De groep werd geattendeerd op een bijzondere wijze van veilig vallen. Belangrijk zijn de motorische ontwikkelingen die een succes van beleving en spelplezier moeten tonen.

takahashi yano 01Een gedachtegoed wat aandacht heeft gekregen bij de kodokan kata.

Het is bijna geen verrassing meer, maar we rekenen erop dat elk jaar een Japanse delegatie naar ons land komt om ons te voorzien van meer inzicht. Ook dit jaar is deze doelstelling gelukt. Dankzij CIOS Nederland zijn Susumu Takahashi (7e dan) en Suguru Yano (7e dan) in maart naar ons land gekomen om op uitnodiging op verschillende locaties de kracht van het ‘kodokan kata ‘over te brengen. Met dank aan hun begeleiders Jorien van Beek en Cor van der Heijden .

Voor de NVJJL  een succes dat er ruim 100 enthousiaste katabeoefenaars meer willen weten over de “Keypoints” van het Nage-no-kata en het Kime no kata. De dojo in Wijk bij Duurstede werd op zondag 12 maart omgetoverd tot een belevenis van hoog niveau. 50 judoka’s die kozen voor het Nage no kata o.l.v. Takahashi en 50 judoka’s die kozen voor de uiteenzetting van Yano bij het Kime no kata.  Niet alleen de technieken kregen aandacht, maar ook de wijze waarop en waarom. Denk aan de groetceremonie: waarom bij de staande groet de handen voor en recht naar beneden gaan en waarom bij de zittende groet de rechter grote teen over de linkervoet gaat. Iets waar wij niet aan denken en wellicht niet mee bezig zijn, maar beslist een doeltreffende functie hebben. Susumu Takahashi benadrukte dat de balansverstoring komt door de verplaatsing en nooit door kracht.

john bakker 4De workshop op 5 februari jl. werd door John Bakker en Grim Vuijsters verzorgd: een judoclinic die de breedtesport en de wedstrijdsport doorkruiste. Het eerste blok was voor John Bakker. Een docent die van zijn vak houdt en ook van zijn leerlingen. Door deze eenheid weet hij door te dringen in het gevoel van de judoka. De 19 aanwezige judodocenten werden doordrongen dat er een ruime kijk moet zijn om iets voor elkaar te krijgen. Met de methodiek op O-uchi-gari waarin Uke moet begrijpen hoe hij het moet doen werd er gestart.  John liet duidelijk zien dat er een methodische opbouw moet zijn. Met name de valtechnieken en het richting geven. “Ga op weg naar het ideale plaatje”, was zijn luidduidelijke advies.

Werk hedendaags met realistische aanbiedingsvormen. Een boodschap die als rode draad door de workshop heen ging

hans roosDe 1e workshop van dit jaar was voor Hans Roos en Sven Borst. Beiden met 2 verschillende aanbiedingsvormen maar wel met een gelijkluidende visie: “werk hedendaags”. In het 1e blok ging Hans Roos van start met o.a. oefenvormen en visiemomenten voor kinderen van 6, 7 en 8 jaar. Vooral niet specialistisch maar aandacht gevend aan de grove motoriek die kinderen in deze leeftijd vertonen. Dat wat herkenbaar is binnen het jiu-jitsu kun je aanbieden mits het verantwoord is. Denk aan stoottechnieken, de Kiai, bewegingsvormen die zowel in het judo als in het jiu-jitsu herkenbaar zijn en diverse traptechnieken. Het vervolgen met een werptechniek en een houdgreep maken het allemaal veilig en compact. Hans Roos was hier duidelijk in: houd het simpel.  “Wanneer je deze kinderen een examen wilt laten doen, zul je dit moeten aanpassen.  Bijv. in plaats van polsklemmen aandacht schenken aan bewegingsvormen. Aangezien deze kinderen hier niet aan toe zijn, is dit verantwoord en veilig: aan kinderen laat je dingen zien die voor hen geschikt zijn”, aldus Hans Roos. Eveneens zijn de zelfverdedigingsvormen zoals omvattingen en pakkingen goed aan te bieden en te oefenen. Bij omvattingen kan het kind mooie worpen maken!

Activiteiten

27-10-2019 Differentieel judo
17-11-2019 De kracht van Schooljudo
08-12-2019 Nage-waza / Ne-waza
19-01-2020 Kaibo
09-02-2020 Tachi-waza
15-03-2020 Barai
29-03-2020 Seoi-nage / Ne-waza
17-05-2020 Jaarvergadering

Leden voor Leden