Op de eerste dag van het bezoek aan Japan werden Peter Demandt, Mas Blonk, Wil Luschen, Richard de Bijl en Rolf Tijssen namens de JBN en NVJJL ’s morgens ontvangen door Sensei Ichiro Abe. In een brief van de JBN  welke ondertekend waren door voorzitter Jos Hell en Joep van Ommeren werd benadrukt de waarde, inzet en training van de Nederlandse deelnemers met doelstelling om de kodokan kata binnen Nederland te onderwijzen en zo een bijdrage te zullen leveren aan het scheppen van éénheid in de diverse kata.

gaf een indrukwekkende impuls op de eerste workshop judo

Op zondag 3 oktober waren 53 judodocenten aanwezig om de training van Raf Tits bij te wonen. In zijn "hybridische competitie training" wist hij onderscheidt te maken in:

•  Algemene oefeningen voor alleen tori.
•  Algemene oefeningen waarbij zowel tori als uke actief bezig zijn.
•  Judospecifieke technieken voor alleen tori.
•  Judospecifieke technieken waarbij zowel tori als uke bezig zijn.

Aanbiedingsvormen jiu-jitsu door Bert van Haren gaf een totaal beeld van de mogelijkheden in duo en fighting system.

Op zondag 15 oktober j.l. werd door 22 jiu-jitsu docenten deelgenomen aan de workshop van Bert van Haren. In het eerste blok van één uur kwam enthousiasme, het eigen kunnen en gedrevenheid duidelijk naar voren. D.m.v. diverse leerstof handelingen wist Bert de groep te inspireren in diverse vormen van competitiedrang; waarin spelvorm, opdrachten om tot algemene wedstrijd inzichten te komen als mede aanpak vanuit zelfverdediging naar wedstrijden. Maar opmerkelijk was de aanpak vanuit het duo-system welke perfect combineerden met de werkwijze in het fighting system. Creativiteit en inzicht gaf uiteindelijk de meerwaarde aan van deze training.

Kodokan kata training o.l.v. de Japanner Susumu Takahashi 7e dan Kodokan een leerproces met veel souplesse voor leraren NVJJL
Susumu TakahashiHet twee sporten beleid van de Judo Bond Nederland heeft veel stof doen opwaaien in de vorm van “Wat zijn nu de grote verschillen tussen (ons traditionele) Busenjudo en de internationale kodokan kata.”. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden en vooral te demonstreren was de Japanner Susumu Takahashi in de week van 11 t/m 25 april op uitnodiging van Cios Overveen in ons land aanwezig om op verschillende plaatsen in Nederland workshops te geven over zijn ervaring van de kodokan kata. En niet zonder resultaat!

Chris de KorteOp de één na laatste workshop van dit seizoen presenteerde Chris de Korte, op zondag 11 maart j.l., zijn visie op het Busen judo (nage-no-kata).
Voor 16 docenten wist hij i.s.m. Edgar Kruyning de wijze te omschrijven van de tegenpool van het kodokan kata. Met het thema “niets is voorgeschreven”, en het beoefenen van het Busen judo kata is moeilijk maar vooral lastig, wist hij de groep leerkrachten met zijn realiteit dit kata te trainen.

Creativiteit met gevarieerde bewegingen

Mark Bette en Berber RoordaOp zondag 11 februari j.l. kwamen voor de tweede keer Mark Bette en Berber Roorda een training geven voor de docenten van de NVJJL. In deze workshop stonden diverse hikomi technieken centraal. De visie om een hikomi techniek te demonstreren werden door Mark en Berber duidelijk omschreven als “een gevarieerde tachi- waza techniek” welke naar genoegen kan worden ingevuld. Op de tatami werd deelgenomen door 28 judodocenten die met veel genoegen op een speelse manier kennis maakten met het judo vanuit een andere invalshoek. Met hun kennis van zaken over de diverse vormen van hikomi technieken hebben Mark Bette en Berber Roorda een nieuw kata geïntroduceerd, het hikomi-no-kata”.

Zondag 3 december jl. gaf collega en judo-auteur Yos Lotens gehoor aan zijn uitnodiging om als workshopleider zijn visie (in het JBN-bondscentrum) praktisch te etaleren omtrent de plaats van ‘Judo in het basisonderwijs’.

Alles is er!

Yos LotensVoor de binnenschoolse leerlijnen (judo tijdens de gymles) benadrukte Yos dat men niet op onze O-Soto-Gari zit te wachten, maar juist op het stoei-gedeelte met z’n pedagogische handvatten en rijke bron aan bewegingsvaardigheden die zo simpel zijn te organiseren en in te passen in het bewegingsonderwijs op school. Juist daar, op school, waar iedereen móet meedoen, is het van belang om drempelverlagend naar het judo toe te werken. ‘Als een kind plezier beleeft aan stoeien, gelijke kansen en veiligheid ervaart en durft te vallen, zijn de belangrijkste drempels om judo te beoefenen genomen en kunnen we judo-vuurtjes verder gaan aansteken en aanwakkeren’, aldus Yos.

... een creativiteit met veel vaardigheden

De eerste workshop van dit jaar stond in het teken van de meervoudigheidsprincipes van het jiu-jitsu en een kijkje in de keuken van het Go-no-kata o.l.v. Jan muilwijk.

Barry van BommelIn het eerste blok verzorgde Barry van Bommel voor 14 jiu-jitsu docenten het meervoudigheidsprincipe van technieken (combinatie maken uit diverse handelingen ) welke gehanteerd kunnen worden in het E-bo-no-kata. Vanuit de eerste drie aanvallen uit de eerste serie van het E-bo-no kata pakking arm, jas, en verwurging liet Barry handelingen zien die eveneens de basis kunnen zijn bij het Fighting system of bij het Judo. Al deze technieken werden beëindigd met een Hikomi-Waza. Een verrijking voor de deelnemers om te kunnen trainen met het weergeven van actie-reactie.

...doe je niet zomaar!

Diverse vormen van valbreektechnieken met betrekking tot een worp

John BakkerDat verantwoord en goed kunnen valbreken een belangrijk gegeven is in de judosport, heeft John Bakker laten zien tijdens de work-shop op zondag 12 november j.l.  In een overvolle dojo van het Bondscentrum werd door 50 judodocenten deelgenomen aan de training, om te aanvaarden hoe het is om d.m.v. diverse valmethodieken je veilig te mogen voelen. In een breed scala van voorbeelden en oefeningen met materialen wist John Bakker de deelnemers te inspireren om in vogelvlucht diverse begin en eindvormen te hanteren. Zoals: “hoe ga je om met valtechnieken voor O-uchi-gari”. Of wat te doen bij vallen voor heup en/of schouderworpen. Maar ook voor de wat gevorderden werd het vallen bij de sutemi “Tomoe-nage” op speelse wijze uitgevoerd. De basis lag bij het tikspel voor de 3-4 jarigen. Een groep van 50 volwassen judodocenten ging terug naar het begin, om te ervaren hoe het is om te leren vallen! Kortom een leerproces wat vele mogelijkheden kent. En….. een weldaad van plezier voor iedereen!

ImageDe eerste NVJJL training in 2010 stond in het teken van het Kodokan Katame-No-Kata. 34 judodocenten kwamen op zondag 25 januari naar de dojo in Wijk bij Duurstede om o.l.v. Peter Helsdingen het Kodokan Katame-No-Kata te beoefenen. Met nadruk werd er gewezen dat “het principe” telt (leeftijd en ongemakken kunnen vaak obstakels zijn bij katatrainingen).  Als Tori bewees Ad Rebel 7e dan zijn kunnen bij Uke Robin Riemens 5e dan, die op zijn manier o.a. de vele ebi-vormen liet zien. Zowel Peter Helsdingen als Ad Rebel, die beiden als teamleiders hun praatje, plaatje, daadje demonstreerden, benadrukten hoe belangrijk het is om dit kata in harmonie en éénheid uit te voeren.

Activiteiten

27-10-2019 Differentieel judo
17-11-2019 De kracht van Schooljudo
08-12-2019 Nage-waza / Ne-waza
19-01-2020 Kaibo
09-02-2020 Tachi-waza
15-03-2020 Barai
29-03-2020 Seoi-nage / Ne-waza
17-05-2020 Jaarvergadering

Leden voor Leden