Verslagen

ronald_huffenreuter_2De tweede workshop op zondag 7 oktober jl. gaven spontane momenten aan.

Ronald Huffenreuter startte het eerste gedeelte met opbouwmomenten in het ne-waza .
24 enthousiaste judodocenten namen deel aan deze les, met de nadruk: "Als je werpt, volg hem!". De visie van Ronald Huffenreuter is duidelijk: de jeugd moet sneller reageren en niet meteen in de verdediging gaan. Kijk maar naar het Braziliaans jiujitsu, 80% is grondwerk en 20 % staand. Wij doen het precies andersom. Leer de jeugd om aan te vallen en sneller boven te laten komen. De les van Ronald gaf inzicht met veel bewegingsvaardigheden waarbij initiatief nemen en kantelen duidelijk naar voren kwamen.

gonosen_36De eerste training van dit seizoen op zondag 30 september jl. stond in het teken van het Gonosen-no-kata. Een grote groep van 70 judodocenten stond op de mat om de in en outs van dit kata te trainen.

Het Gonosen-no-kata is een kata dat momenteel veel aandacht vraagt, aangezien kandidaten voor 1e dan dit kata als keuze kata mogen maken voor hun technisch examen. De Nationale Graden Commissie heeft er 2 jaar over gedaan om een studie van dit kata te maken en kleine wijzingen aan te passen metde uitgangspositie dat het uitgevoerd moet worden volgens het principe van Kawaishi. Deze training gaf veel vragen vanuit de groep en vroeg om bevestiging.

Japanse judo-invloed geeft leerstof om over na te denken

katada_en_yano_24Langzamerhand gaan we ervan uit dat er jaarlijks gerenommeerde Japanners naar ons land komen om ons bij te scholen in diverse kodokan kata. Ook dit jaar is het CIOS Haarlem onder leiding van Joop Pauel gelukt om twee kodokan docenten naar ons land te krijgen. Deze keer waren het Makota Katada 8e dan - oud politieman en docent aan de Kodokan gespecialiseerd in het Koshiki no kata en Kime no kata en Suguru Yano 6e dan -  Sportdocent en docent aan de Kodokan, die van 14 t/m 27 maart 2012 een tour door ons land maakten.

neil_adams_1Een regelmatig terugkerende uiting van Neil Adams 8e Dan tijdens zijn imponerende training op zondag 4 maart jl.

Neil Adams
, geboren in Rugby, Warwickshire op 27 september 1958, is een Britse judoka die tal van Olympische en WK-medailles won in het judo. Dankzij de bijscholingscommissie van de JBN ( Richard de Bijl en Gé v.d.Elshout) en NVJJL (John Bakker en Ad Rebel) die Neil Adams naar ons land wisten te halen, bezorgde de Brit de 150 deelnemende judoka's een imponerende workshop.

grondkata_10Voor de insiders een gelegenheid om dit kata weer eens onder de loep te nemen.

Met als uitgangspositie “zoals Wim Boersma het bedoelde” gingen de 25 aanwezige jiu-jitsu docenten op zondag 5 februari j.l. o.l.v. Wilfred Derks en Ad Rebel in het eerste blok aan het werk om de essenties (ebi) handelingen en aanvullingen van dit grond kata door te nemen. “Waar moet een examinator op letten” gaf de rode draad van deze training volledig aan.

itsutsu_busen_1Een symbolisatie met je lichaam van kosmische krachten

In één workshop op twee manieren het "Itsutsu no kata "laten zien en voelen.
Dat gebeurde op zondag 15 januari j.l.
26 Judodocenten stonden op de tatami om de vijf oefeningen van dit zeer moeilijke kata te oefenen, waarvoor veel gevoel voor principes nodig is. De principes geven een uiting in de fysieke vormen van dit kata en vragen om meesterschap. Dit meesterschap gaat voorbij het fysieke aspect van Judo. Je zou kunnen zeggen: "een bovennatuurlijk kata".

Gevarieerd met een veelzijdig inzicht.

methodiek_1Eén van de laatste workshops van 2011 op zondag 11 december j.l. was die van John Bakker en Gé van de Elshout. Zij lieten in het eerste blok de 38 deelnemende judodocenten diverse variaties trainen hoe een worp op verschillende manieren tot stand kan komen.Gé van de Elshout gaf diverse methodische stappen aan voor de "Uchi-Mata" met het accent op hoe de houding van Uke moet zijn. En ook hoe belangrijk de rol die Uke heeft bij het instappen en tillen in de aanleerfase. John Bakker gaf daarna diverse opbouwende stappen in "Morote seoi nage" met het accent op het principe vanuit het tillen van de elleboog aan en waarom hulpmaterialen zo belangrijk zijn.

Vooral bij dangraden examens

jiu_jitsu_danexamen_aanpassingen_11

Kwaliteit betekent alert zijn en laten zien welke waarde het heeft. Daarbij horen aanpassingen en nieuwe visies. Zo ook bij Judo en Jiu-jitsu. De "dangraden examens" zullen daarom per 1 september 2012 inhoudelijk een ander aanzicht krijgen. Bij jiu-jitsu betekent o.a. dat het examen meer een gevechtswaarde moet hebben. In opdracht van het hoofdbestuur JBN waren in november 2011 alle erkende jiu-jitsu examinatoren uitgenodigd door de Nationale Graden Commissie Jiu-jitsu om kennis te maken met de nieuwe structuur en de wijze van examineren van de nieuwe exameneisen.

Zoals Kawaishi het heeft bedoeldgonosen_no_kata_d

Duidelijkheid geeft aan hoe er gewerkt moet worden. Niet alleen bij dit kata, maar ook dat het een eis wordt voor 1e dan judo met ingang van september 2012. Dat was een reden om op zondag 20 november j.l. naar Wijk bij Duurstede te komen om onder leiding van Edgar Kruyning de leidraad van dit kata door te nemen. 54 judodocenten waren actief om de 12 handelingen die volgens het “ Busen Judo kata boek” worden omschreven door te nemen.

kime_no_kata_6._busen__2_oktMet de opmerking "Kwaliteit ligt in aktie en ontspanning" wist Edgar Kruyning met zijn partner Mathieu Lawalata de gewapende aanvallen in het Busen Kime no kata inspirerend over te brengen. 26 judo en jiu-jitsu leerkrachten stonden op zondag 2 oktober j.l op de tatami om hier aan deel te nemen.

In het tweede gedeelte van de workshop op zondag 2 oktober j.l gaf Jasper van Wortel aan 14 judo/jiu-jitsu docenten zijn visie en ervaring die hij heeft opgedaan met kinderen vanaf 6 jaar die aan Jiu-jitsu doen. De oefenstof en manier van lesgeven zijn bij veel docenten anders. Jasper benadrukte dat het belangrijk is dat de overgang niet groot mag zijn, gezien de belangen en motivatie van de kinderen.

In deze Jiu-jitsu workshop gaf Jasper van Wortel aan dat één techniek in de les genoeg moet zijn. “Geef veel variatie met diverse natuurlijke bewegingsvormen waarbij fantasie niet mag ontbreken. Maak daarna een totaal plaatje waarin je alles aan elkaar kunt plakken.” 

                                                          

Belangrijk bij de jeugd is het herhalen. Niet te veel doen, maar terug laten komen. Met zijn opmerking “Een beetje goed is óók goed” laat Jasper doorschemeren dat waardering een belangrijke motivatie is vooral bij de jeugd.

 

Rolf Tijssen

In het tweede gedeelte van de workshop op zondag 2 oktober j.l gaf Jasper van Wortel aan 14 judo/jiu-jitsu docenten zijn visie en ervaring die hij heeft opgedaan met kinderen vanaf 6 jaar die aan Jiu-jitsu doen. De oefenstof en manier van lesgeven zijn bij veel docenten anders. Jasper benadrukte dat het belangrijk is dat de overgang niet groot mag zijn, gezien de belangen en motivatie van de kinderen.

jasper_van_wortel_10._2_oktIn het tweede gedeelte van de workshop op zondag 2 oktober j.l gaf Jasper van Wortel aan 14 judo/jiu-jitsu docenten zijn visie en ervaring die hij heeft opgedaan met kinderen vanaf 6 jaar die aan Jiu-jitsu doen. De oefenstof en manier van lesgeven zijn bij veel docenten anders. Jasper benadrukte dat het belangrijk is dat de overgang niet groot mag zijn, gezien de belangen en motivatie van de kinderen.

Leden voor Leden