Wil LüschenEen nobel streven van Wil Lüschen

Als je met Wil Lüschen praat dan merk je meteen dat je te doen hebt met een collega die openstaat voor aanpassingen en kan luisteren. Kortom een gerespecteerd judoleraar die op zijn judoweg vele trajecten heeft doorstaan en bijstuurt. Zo ook zijn nieuw boek “Judo stap voor stap deel 2, werptechnieken.”

De basis om jiu-jitsu effectief te maken

Met deze doelstelling wist Wilfred Derks op zondag 11 november j.l. een doeltreffende workshop te geven.

WIlfred DerksIn deze workshop kwamen in het eerste blok de basisprincipe van het jiu-jitsu aan het licht. In het tweede blok behandelde Wilfred uit het Ne waza kata diverse situatie wat niet (als vast ) omschreven staat. Het uitgangsprincipe zoals “doeltreffend, meervoudigheid en de kata “ geeft aan dat het beoefenen van jiu-jitsu vele gemeenschappelijke eigenschappen hebben. In het eerste blok werden de docenten getrakteerd met diverse Ebi-vormen om “ruimte” te maken voor ontsnappingen.

Peter Demandt...met veel 'kennis van zaken'

In het eerste gedeelte van deze workshop op zondag 7 oktober j.l. stond “het totale judo en de beoordeling voor een judoexamen centraal. Gé van de Elshout wist de 24 aanwezige judodocenten te boeien met zijn visie ‘hoe de gevoelens van het judo zijn’.

Judo dient vanuit het gevoel te komen zowel bij Tori als Uke.

ImageDe eerste training dit seizoen van de NVJJL stond op zondag 23 september j.l. in het teken van het kodokan Kime-no-kata. 42 judodocenten stonden op de tatami in Wijk bij Duurstede om onderleiding van de Portugees Manuel Martins het kime-no-kata te trainen.

De manier en wijze van voordoen van dit kata werd op een zeer kundige en ontspannende manier gepresenteerd. Alweer een bevestiging hoe judo Nederland het kodokan Kata als een vertrouwen en kundigheid tot zich neemt.

leerzaam maar vooral bevestigend!

Vier dagen intensief trainen om te werken aan jezelf maar ook om over te dragen van wat je hebt geleerd. Dat is toch wel de missie die de deelnemers hadden aan de jaarlijkse zomertraining in de kodokan afgelopen augustus. Ruim 270 actieve judoka’s in de leeftijd van vijf en twintig tot ver in de tachtig kwamen in actie op de tatami in het “walhalla” van het judo. Deelnemers uit o.a.Japan, Korea, Duitsland, België, Frankrijk, Canada, Ierland, Zwitserland, Italië, Rusland, Engeland, Australië en Nederland trainden zij aan zij om de kodokan kata ’s te trainen. Ons land werd vertegenwoordigd door 18 deelnemers. Theo Stoffels, Wil Luschen, Peter Demandt, Fred Pijls, Ralph Bouchez, Marcel Meuwissen, Dick Mulder, Wim van de Sluis, Niels Tijssen, Ruben Tijssen, Rolf Tijssen, Aart Schuyer, Jasper van Wortel, Ab Koolhoven, Cor H.G.Esser, Nico Veenstra , Richard de Bijl en Mas Blonk. Zij waren zes uur per dag met de kodokan kata ’s bezig zijn. Het verfijnen van je kata technieken. Daardoor ga je de principes beter snappen. Dat was de insteek. Voor de meeste deelnemers een bijscholing en het scherp houden van de nodige details. Maar voor de meeste van onze landgenoten waren er toch vele bijsturingen nodig in diverse kodokan kata ’s. Maar daar kom ik nog op terug.

Op de eerste dag van het bezoek aan Japan werden Peter Demandt, Mas Blonk, Wil Luschen, Richard de Bijl en Rolf Tijssen namens de JBN en NVJJL ’s morgens ontvangen door Sensei Ichiro Abe. In een brief van de JBN  welke ondertekend waren door voorzitter Jos Hell en Joep van Ommeren werd benadrukt de waarde, inzet en training van de Nederlandse deelnemers met doelstelling om de kodokan kata binnen Nederland te onderwijzen en zo een bijdrage te zullen leveren aan het scheppen van éénheid in de diverse kata.

gaf een indrukwekkende impuls op de eerste workshop judo

Op zondag 3 oktober waren 53 judodocenten aanwezig om de training van Raf Tits bij te wonen. In zijn "hybridische competitie training" wist hij onderscheidt te maken in:

•  Algemene oefeningen voor alleen tori.
•  Algemene oefeningen waarbij zowel tori als uke actief bezig zijn.
•  Judospecifieke technieken voor alleen tori.
•  Judospecifieke technieken waarbij zowel tori als uke bezig zijn.

Aanbiedingsvormen jiu-jitsu door Bert van Haren gaf een totaal beeld van de mogelijkheden in duo en fighting system.

Op zondag 15 oktober j.l. werd door 22 jiu-jitsu docenten deelgenomen aan de workshop van Bert van Haren. In het eerste blok van één uur kwam enthousiasme, het eigen kunnen en gedrevenheid duidelijk naar voren. D.m.v. diverse leerstof handelingen wist Bert de groep te inspireren in diverse vormen van competitiedrang; waarin spelvorm, opdrachten om tot algemene wedstrijd inzichten te komen als mede aanpak vanuit zelfverdediging naar wedstrijden. Maar opmerkelijk was de aanpak vanuit het duo-system welke perfect combineerden met de werkwijze in het fighting system. Creativiteit en inzicht gaf uiteindelijk de meerwaarde aan van deze training.

Kodokan kata training o.l.v. de Japanner Susumu Takahashi 7e dan Kodokan een leerproces met veel souplesse voor leraren NVJJL
Susumu TakahashiHet twee sporten beleid van de Judo Bond Nederland heeft veel stof doen opwaaien in de vorm van “Wat zijn nu de grote verschillen tussen (ons traditionele) Busenjudo en de internationale kodokan kata.”. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden en vooral te demonstreren was de Japanner Susumu Takahashi in de week van 11 t/m 25 april op uitnodiging van Cios Overveen in ons land aanwezig om op verschillende plaatsen in Nederland workshops te geven over zijn ervaring van de kodokan kata. En niet zonder resultaat!

Chris de KorteOp de één na laatste workshop van dit seizoen presenteerde Chris de Korte, op zondag 11 maart j.l., zijn visie op het Busen judo (nage-no-kata).
Voor 16 docenten wist hij i.s.m. Edgar Kruyning de wijze te omschrijven van de tegenpool van het kodokan kata. Met het thema “niets is voorgeschreven”, en het beoefenen van het Busen judo kata is moeilijk maar vooral lastig, wist hij de groep leerkrachten met zijn realiteit dit kata te trainen.

Creativiteit met gevarieerde bewegingen

Mark Bette en Berber RoordaOp zondag 11 februari j.l. kwamen voor de tweede keer Mark Bette en Berber Roorda een training geven voor de docenten van de NVJJL. In deze workshop stonden diverse hikomi technieken centraal. De visie om een hikomi techniek te demonstreren werden door Mark en Berber duidelijk omschreven als “een gevarieerde tachi- waza techniek” welke naar genoegen kan worden ingevuld. Op de tatami werd deelgenomen door 28 judodocenten die met veel genoegen op een speelse manier kennis maakten met het judo vanuit een andere invalshoek. Met hun kennis van zaken over de diverse vormen van hikomi technieken hebben Mark Bette en Berber Roorda een nieuw kata geïntroduceerd, het hikomi-no-kata”.

Leden voor Leden