yos_lotens_29Eén van de laatste workshops van dit seizoen stond in het teken van het “tuimelen en vallen” o.l.v. Yos Lotens. Een fantasieles, maar vooral een boeiende les waarin de 45 deelnemende judodocenten zich o.a. konden uitleven in de dierentuin en ook ..hoe ver gaat je fantasie om met materialen te werken?

In zijn inleiding ging Yos Lotens terug naar het ontstaan van de tuimelcursus. In 1985 ontstond het beeld dat judo op de basisschool hoorde, waarin stoeien en vallen als kernpunt de aandacht zou krijgen. Deze doelstelling werd niet breed gedragen zodat het als een kaarslicht uit ging. Uiteindelijk was het ‘consument en veiligheid’ die met een gerichte opdracht naar Yos kwam met de vraag om kinderen te leren vallen. D.m.v. 150 clinics, welke Yos Lotens met diverse collega’s in het land hebben gegeven, zijn uiteindelijk de valletsels in gymlessen met 50% gedaald. Het resultaat heeft positieve gevolgen gekregen. Peuterspeelzalen gaan nu ook aan de slag!

Belangrijk is dat de lesgever zichzelf voorwaarden stelt. Begin met kleine stapjes, wees zelf enthousiast en zorg dat naar je geluisterd wordt. Vooruitkijkend naar de toekomst ziet Yos Lotens een verdubbeling van letsels voor de komende 25 jaar, aangezien wij in lengte langer worden maar ook zwaarder in gewicht. Het voorstel van Yos Lotens om een tuimel- en valles te gaan geven kent een eigen inzicht waaronder:

 

  1. Maak bijv. een les van 45 minuten.
  2. Niet alleen de leeftijd maar ook het niveau is belangrijk.
  3. Geef je les in trainingspak
  4. Maak je eigen product (dit i.v.m. veiligheid)

Kinderen doen graag wat ze doen!

De workshop van zondag 20 maart j.l. gaf veel inzicht en belangrijke aanwijzingen. Begin duidelijk en veilig op commando, om daarna met gerichte afspraken te werken. Beweeg in “strookvorm” en niet meteen door elkaar lopen Dit waren enkele belangrijke details waarop Yos Lotens de groep attendeerde.

Opzij vallen is de basis van de tuimelcursus!

De bewegingsvaardigheden en fantasievormen waren volop aanwezig. Door de kreten: “Pas op; een haai”, “Een spinnenweb bouwen”, “Schip op de wip” waren enkele spelvormen om uiteindelijk het opzij -, achterover -, voorover plat - en voorover over de kop-valtechnieken aan te leren. Tot slot liet Yos Lotens de groep judodocenten enkele stoeivormen maken met dekens. Een inspirerende les waarin je eigen fantasie sterk aanwezig moet zijn.

Het tweede gedeelte van deze workshop had een totaal ander beeld.

Richard de Bijl en Mas Blonk gaven voor de derde keer dit seizoen aanwijzingen in het Koshiki-no-kata.  Deze keer de 2e serie (Ura) waarin verschillende oefenvormen in het vallen werden aangeboden, en de nadruk op de stand van de hand(en) en voet(en) evenals het verplaatsen daarvan die in dit kata van belang zijn.

Rolf Tijssen

mt_gallery:Workshop 20-03-2011

Activiteiten

Geen evenementen

Leden voor Leden