itsutsu_busen_1Een symbolisatie met je lichaam van kosmische krachten

In één workshop op twee manieren het "Itsutsu no kata "laten zien en voelen.
Dat gebeurde op zondag 15 januari j.l.
26 Judodocenten stonden op de tatami om de vijf oefeningen van dit zeer moeilijke kata te oefenen, waarvoor veel gevoel voor principes nodig is. De principes geven een uiting in de fysieke vormen van dit kata en vragen om meesterschap. Dit meesterschap gaat voorbij het fysieke aspect van Judo. Je zou kunnen zeggen: "een bovennatuurlijk kata".

Het waren Edgar Kruyning en Mathieu Lawalata die de spits afbeten om de vijf universele principes van dit kata op de Busen methode te onderwijzen. In het tweede blok gaven Richard de Bijl en Mas Blonk hun visie en trainingswijze die verbonden zijn aan de Kodokan methode.

Het Itsutsu no kata bestaat uit 5 technieken die deze principes tot uitdrukkingen brengen.

  1. Principe van de concentratie van energie en de actie (directe duw)
  2. Principe van weerstandloosheid (ontwijking)
  3. Ronddraaiend principe van de wervelwind (centrifugale en centripetale krachten)
  4. Principe van de afwisseling/beweging van de pendule (eb- en vloedwerking)
  5. Principe van de traagheid van de kosmische ruimte (hoeveelheid weerstand tegen verandering van snelheid)

Het zien en het doen van dit kata zit 'm niet alleen in de vormgeving. "Kata moet leven": van binnenuit voelen en dan tot uiting komen. Als we dit begrijpen, inzien en trainen dan pas begrijpen we wat Jigoro Kano hiermee bedoeld heeft.

"Meesterschap" is dan meer dan duidelijk.

Rolf Tijssen

mt_gallery:itsutsu

Activiteiten

Geen evenementen

Leden voor Leden