piet de jong 2De laatste workshop van 2014 werd laag op de grond gehouden. Veel  grondtechnieken  in het ‘katame-no-kata’ in de 2 stijlen die ons land kent. Peter Goossens met het Kodokan en Piet de Jong met de Busen stijl. 20 judodocenten  kozen voor de training van het Kodokan katame-no-kata  en  14 judodocenten voor het Busen katame-no-kata .

Waar je goed in bent moet je uitdragen!

Peter Goossens is ruim 5 jaar bezig om de handelingen en gedachten van dit kodokan kata te bestuderen. Samen met  zijn partner Hans van Raak behoren ze momenteel  tot de wereldtop. Op internationale wedstrijden is het kenmerkend dat de Japanse koppels bepalen waar de kleine veranderingen zijn te bespeuren. Met name de Italiaanse en Spaanse koppels nemen dit klakkeloos over, terwijl enige jaren geleden deze twee landen toonaangevend waren!

Piet de Jong beleeft het katame-no-kata vanuit de Busen stijl op een andere manier. Iedereen is anders. Het gevoel bepaalt. Werk naar resultaat, vaardigheden en automatisme.  Piet de Jong benadrukt dat dit kata geen wedstrijd is maar een vaardigheid van je kunnen. Zijn principe is de controle. Belangrijk is de lijst (controle, op een normale natuurlijke manier niet overdreven) en niet het schilderij (wat je ziet en alles wat daar mee te maken heeft).

Als docent zegt Piet: “Je doet iets voor en je hoeft geen garantie te geven”. M.a.w. je kan iedereen alles leren maar toch doe je het op jouw manier. In deze eerste gedeelten waren 2 inspirerende docenten bezig die hun visie vakkundig hebben uitgedragen. 

In het 2e gedeelte liet Erik van der Wal de 34 deelnemers kennis maken met de opzet van Ne-waza wedstrijden. Een overduidelijk enthousiaste Erik van der Wal die de groep judodocenten de vraag stelde “Hoe kunnen we iedereen enthousiast maken?”

Met de achterliggende gedachte dat we het judospelletje op de grond door willen laten gaan daar waar het in de wedstrijd ophoudt (denk aan maté of shido).  Opvallend in deze judo ne waza wedstrijden is dat het bij Ippon niet stopt. Je gaat door! De regels zijn duidelijk:

  1. Je mag niet passief zijn.
  2. De wedstrijd duurt 6 minuten
  3. Bij 2 ippons is het afgelopen.

Tot slot werd er gememoreerd dat Ne-waza wereldwijd populair is (denk aan Braziliaans jiujitsu). Een vraag naar grondvechten werd hierin beantwoord aangezien we weinig kennis maken met het huidige wedstrijd judo op de grond. Zowel het ‘katame no kata’ als de wedstrijd in Ne waza gaven de deelnemende docenten tot nadenken.  Een mooie afsluiting van 2014!

Rolf Tijssen

mt_gallery:“NE- WAZA” : een gevarieerd programma

Activiteiten

17-11-2019 De kracht van Schooljudo
08-12-2019 Nage-waza / Ne-waza
19-01-2020 Kaibo
09-02-2020 Tachi-waza
15-03-2020 Barai
29-03-2020 Seoi-nage / Ne-waza
17-05-2020 Jaarvergadering

Leden voor Leden