Wat de grondlegger van de NVJJL Gé Koning altijd voor ogen had is nu een feit.

droomweekend 19Samen een weekend bezig zijn met ons vak.

Het weekend van 15 en 16 februari jl. in Vlaardingen gaf aan dat wij in staat zijn om een programma aan te bieden die voldoet aan vele inspanningen. Gé Koning opperde in het verleden al: “bewaak ons kindje de NVJJL” . Nu kunnen we zeggen “We hebben van de NVJJL een groot kind gemaakt”. 60 judodocenten hadden zich opgegeven voor dit droomweekend . Een happening die ongelooflijk veel inspanning kostte van de organiserende judovereniging Kai uit Vlaardingen. Zij wisten op professionele wijze iedereen naar zin te zijn. Geweldig!

Om 12.00 uur kon men zich inchecken in het Delta Hotel in Vlaardingen om daarna gezamenlijk naar de sporthal aan de Watersportweg te gaan. In zijn openingsspeech vertelde voorzitter Ad Rebel dat er geen docenten zijn maar spelleiders, want met z’n allen weten we meer. Met de slogan “Judo voor elkaar, judo met elkaar en judo door elkaar” werd het droomweekend geopend. Onder de belangstellenden waren de twee ereleden van de NVJJL Hein Odinot en Tonny Wagenaar aanwezig. De aftrap werd verricht door Richard de Bijl. Hij trakteerde de groep op een warming up die gerelateerd was aan de visie en benadering van Gé Koning. Hij was het die vormgeving kon maken. Kijk naar de judotechniek en analyseer. De stelling van Gé Koning was destijds herkenbaar. “Wat kan ik doen (methodisch) om mijn techniek te verbeteren of aan te leren. Want judo is voor alle leeftijden. De inleiding van Richard was spelend, rollend en ongedwongen. Een fantastisch begin met inleidende judospelletjes waarin “de Belgische magneet” en het “haartikketje” de hoofdrol speelden. Judo is een spel met plezier en….balans (controle). Daarom zei Gé Koning ook altijd ” Een judoles zonder valbreken is geen judoles ”. Koning respecteerde destijds zijn leermeester Haku Michigami . Het waarom moet je kunnen uitleggen en ‘blijf zelf de inspirator tot je leerlingen’ waren zijn woorden. Jij als leraar blijft voor alles verantwoordelijk. Daarom hebben we de NVJJL en de bijscholing. Zijn woorden van toen klinken anno 2015 nog steeds hetzelfde.

Na de uitvoerige Gé Koning warming up belichte Richard de Bijl het katame no kata in de 2 stijlen die wij hanteren. Met de nadruk op “ het fundament van het judo is de controle “werd er gedemonstreerd en geoefend. Halverwege werden we geconfronteerd met het overlijden van Wim Ruska. Op gepaste wijze werd er een minuut stilte in acht genomen om daarna over te gaan naar het Go-no-sen-no kata wat verzorgd werd door Ad Rebel. Met alle indrukken en belevenissen ging de groep terug naar het hotel om zich voor te bereiden op het avondprogramma. Een diner met een stand-upcomedian gaf aan dat de groep niet voor niets is gekomen. Een binding met ieder zijn eigen belevenis tot in de late uren.

De 2e dag was al vroeg. Om 8.15 uur werd iedereen verwacht voor het ontbijt. Om 9.30 uur werd iedereen weer in de sporthal verwacht voor de gezamenlijke groet.  John Bakker trakteerde de groep op de overeenkomsten en verschillen van het Nage-no-kata van de ‘Busen en Kodokanstijl”. Zijn nuchterheid kwam duidelijk naar voren. Vraag je af  “wat doe je maar vooral waarom doe je het”. Weten en doen is hierin een belangrijke factor. Ook John kon zich plaatsen met een opmerking van Gé Koning die tijdens de kata training kon zeggen: “Als Uke moet je met frisse tegenzin meegaan”.

Halverwege de training werd de groep getrakteerd op koffie met gebak om daarna de weg van het judo weer te vervolgen. Niet opvallend maar wel even aangeduid was de aanwezigheid van Gé Koning jr. die meetrainde.

Het laatste onderdeel van dit droomweekend was de uiteenzetting van het werkstuk voor het dan-examen.  Dit eigen werkstuk had het kenmerk “wat kun je laten zien waar je goed in bent”. Richard de Bijl gaf een uitstekend pleidooi waarin hij de 8 richtingen van balans  verstoren kenmerkte wat gerelateerd is aan de Kuzushi van Uke. We noemen dit “Happo-ken-no-kuzushi. De groep werd geattendeerd wat je allemaal kunt doen met de “Tani-o-toshi”. De spontaniteit van Richard was voelbaar “Meegaan met de beweging en voel waar het verzet zit”. Wees creatief in denken en handelen. Echter, laat goed je kuzushi en tsukuri zien. Bedenk dat je niet met een pop speelt maar met een levend figuur! Wees dus realistisch. Hanteer “Riai”. De natuurlijke beweging moet erin zijn. Een judoka is een krijger en doet het met volle overtuiging. Dat judo niet vanzelfsprekend is, mag verondersteld worden in het leerproces.

  • Shu - de leermomenten (accepteer wat je leert)
  • Ha -  je hebt het geleerd (meer vragen)
  • Ri -  je hebt het begrepen (je bent nu vaardig)          

Eveneens werd het ne-waza ook onder de loep genomen met als uitgangspunt  “de controle”.

De slotwoorden werden herkend. Beweeg, vecht, verdedig en val aan. Dat moeten we doen. De tomeloze energie van John Bakker, Ad Rebel en Richard de Bijl als spelleiders werd door iedereen als dank je wel voor dit prachtig weekend neergezet.

Het dankwoord van Ad was een pas op de plaats. “Dank voor jullie gevoel,  neem mee wat voor jou is !“ Het was een geweldig evenement. Als NVJJL hebben we laten zien waar we voor staan.

Rolf Tijssen

mt_gallery:droomweekend

Activiteiten

09-02-2020 Tachi-waza
15-03-2020 Barai
29-03-2020 Seoi-nage / Ne-waza
17-05-2020 Jaarvergadering

Leden voor Leden