budoveteranenHet lukte de NVWG  (Nationale Veteranen Werk Groep) weer volop.

Spijkenisse op zaterdag 23 januari jl. bij Sportschool Richard de Bijl & Chita Gross.

Daar waar het begon, is het nu de 5e veteranen bijeenkomst. De commissie was er weer in geslaagd om een attractieve, gezellige, maar vooral een enerverende budomiddag te organiseren waarin de verbinding tussen judo, jiujitsu en aikido duidelijk aan bod kwam. In zijn openingsspeech heette Lex van Heumen speciaal welkom Tonny Wagenaar, Wim Buchel en Wouter de Kruif (JBN). Het programma had veel elementen van Budo met een strak tijdschema.

De warming-up was als vanouds in handen van Willem van Boesschoten, gevolgd door een demonstratie van de staande technieken uit het Kime no kata door Sander Stammers  en Jasper van Wortel. Koos Bonte (83) had het voorrecht om samen met Toon Boxmeer zijn visie van O-uchi-gari te demonstreren. De gedrevenheid van Koos was duidelijk zichtbaar. Veel doen met een voorbeeldvisie uit weleer. (Koos was Europees kampioen in 1957 en 1959 en daarnaast 9x nationaal kampioen judo). Nadat Koos Bonte getrakteerd werd op een applaus als dank gingen Henny Stomphorst en Angelique Wolters verder met enkele Ne-Waza technieken.

Zoals iedereen even rust wil hebben, zo ook de deelnemende veteraan. Dus kijken naar een demonstratie van “het gouden duo” Richard de Bijl en Mas Blonk. Zij demonstreerden het Itsutsu no kata, gevolgd door Hans Roos en 2 van zijn leerlingen die een demonstratie “Ko-budo” lieten zien. (Ko budo is ontstaan op het eiland Okinawa in Japan. De bewoners van dit eiland mochten geen wapens hebben.  Met hun eigen wapen o.a. stok, schop e.d. konden zij zich toch verdedigen). Hans vervolgde zijn sessie met Jiujitsu. Kort en krachtig met het verhaal dat er wel eens een probleem kan zijn in de trein. Hoe ga je daarmee om?  Hans Roos gaf aan dat de laatste tijd veel is veranderd in de zelfverdediging. Mede door invloed van internet en de filmpjes op YouTube zien wij directe en harde zelfverdedigingsacties. We zullen moeten vechten en de realiteit terug brengen Achter elkaar aan rennen is niet meer van deze tijd! M.a.w. de mens heeft een beter beeld gekregen wat wel en niet kan.

Een switch daarna naar Aikido was zo gemaakt. Teun Tromp  en Ilse v.d.Hoeven demonstreerden een eigen gemaakt kata die gebaseerd is op controle technieken. Teun Tromp gaf nadrukkelijk aan “niet uitschakelen maar neutraliseren”. Met zijn uitleg in de relatie van Judo naar Aikido met name de klemmen, werd dit voor de deelnemende veteranen weer bevestigd.

Opvallend was dat de docenten van deze veteranenmiddag gretig gebruik maakten van hun historie en belevenissen. Heel veel gedetailleerd en ook geamuseerd. Prachtig! Wie aanwezig was had het gezien. Bescheiden in een hoek zat Ralph Schalk (69). Niet veeleisend maar gedreven maakte hij cartoons van deze middag met zijn aanvullende teksten op de diverse onderwerpen. Ralph, die al 11 jaar Parkinson heeft, wilde iets tekenen wat hij zijn leven lang al doet. Wat een dankbaar en mooi gebaar!

Het laatste onderdeel was “Fun”. Richard de Bijl had de 3e serie van het Itsutsu no kata ontdekt. Dit werd gedemonstreerd met Ad Rebel. Een komische act waarin de reïncarnatie van Jigoro Kano naar voren kwam. De training en beeldvorming van 3 uur werd afgesloten met de vaste ceremonie. Het uitreiken van de veteranen-speld, ditmaal door Wouter de Kruif.

Deze Budo veteranen dag was meer dan geslaagd. De dank en respect hierin voelde diep van binnenuit. Met dank aan Lex van Heumen, Willem van Boesschoten en Dick Mulder.

Rolf Tijssen

mt_gallery:budoveteranen

Activiteiten

Geen evenementen

Leden voor Leden