budodag 1Met een nieuwe generatie docenten die het elkaar gunnen met een andere methode.

 • Wat we hadden voorgesteld is uitgekomen!
 • Wat een passie en wat een erkenning.
 • Een budodag met 164 deelnemers die met z’n allen het “wij gevoel” hebben beleefd.
 • In zijn openingsspeech wist Ad Rebel met overtuiging te vertellen dat de NVJJL een stabiele vereniging is met diverse doelstellingen. Deze Budodag is daar een voorbeeld van.
 • De komst van de drie ereleden gaf een dubbele erkenning.
 • Hein Odinot: Hij wist in de moeilijke periode van vroeger een eenheid te kweken. Ondanks de tegenwerking van de JBN destijds. Met zijn doorzettingsvermogen kon de NVJJL groeien.
 • Goos Terschegget: Hij heeft met het latere bestuur en het toenmalige JBN-bestuur middels een convenant de relatie JBN/NVJJL doen verbeteren.
 • Tonny Wagenaar: Zijn inzet en kennis heeft hij altijd met ons willen delen. Als vakdocent heeft hij ons als leraren regelmatig lesgegeven.

Waardering en inzet worden geattendeerd

Zo kregen de huidige bestuursleden, Corrine Brouwer, John Bakker en Rolf Tijssen uit handen van de ereleden een bloemetje aangeboden. De docenten van deze Budodag werden voorgesteld en vertelden wat zij gingen doen op hun workshop. De opening was voor Hans Poot met zijn visie en belevenis van (taijiquan) tai-chi. Met alle 164 deelnemers tegelijk in de bewustwording konden zij daarna starten met Judo en Jiu jitsu.

Een gevarieerd aanbod en kundigheid  

In 4 zalen tegelijk werd er met overtuiging geluisterd en getraind. Volle zalen waarin het aantal deelnemers varieerden van 40 tot 60 personen per sessie. Het Jiujitsu o.l.v. Collin Kist, Sven Borst, Hans Roos en Judith de Weerd gaf met meer dan 50 deelnemers per sessie aan dat dit budo onderdeel enorm in trek is.

Het judo o.l.v. Tom Gerkema, Richard de Bijl, Mark Bette, John Bakker, Robin Riemens, Tonny Mulder, Wietse Swart en Thijs Koender gaf een opvallend effect dat deze nieuwe generatie docenten het elkaar gunnen met ieder een eigen invulling. Elke workshop duurde 45 minuten. Het shoppen en verwijzen naar elkaar wat interessant en leerzaam is gaf aan dat er voldoende te leren valt.

Enkele reacties:

 • Luid en duidelijk.
 • Judo door te beleven.
 • Zeer positief.
 • Spelen en leren.
 • Goeie opkomst: Jiujitsu leeft.
 • Heb je gezien wat een fijne dag dit is? 

Van begin tot aan het eind was het een voelbaar proces met doen en beleven. Snelle wisselingen van groepen en eindeloze bewegingen waarin het “wij gevoel” overheerste.

Als dank voor hun enthousiaste medewerking kregen alle docenten een bloemetje. Joop Mackaay gaf tot slot als oud wedstrijdjudoka zijn visie en bezorgdheid over het hedendaags judo. “We praten over balans verstoren: doe je het goed dan is het niet moeilijk. Met de diverse voorbereidingen in aanloop is dit qua tijdslimieten niet te doen. Wedstrijden worden regelmatig beslist met straffen. Het publiek daarentegen wil aanval zien! Ze zien het niet want er is een straf. Niemand snapt het. Kortom je hebt de tijd nodig om iets te (mogen) doen. Het wordt er niet makkelijker op en beslist niet kijkwaardiger”

In de slotzin van Joop Mackaay “Judo is het mooiste wat er bestaat” kon iedereen zich vinden.

Rolf Tijssen

Activiteiten

Geen evenementen

Leden voor Leden