john bakker 4De workshop op 5 februari jl. werd door John Bakker en Grim Vuijsters verzorgd: een judoclinic die de breedtesport en de wedstrijdsport doorkruiste. Het eerste blok was voor John Bakker. Een docent die van zijn vak houdt en ook van zijn leerlingen. Door deze eenheid weet hij door te dringen in het gevoel van de judoka. De 19 aanwezige judodocenten werden doordrongen dat er een ruime kijk moet zijn om iets voor elkaar te krijgen. Met de methodiek op O-uchi-gari waarin Uke moet begrijpen hoe hij het moet doen werd er gestart.  John liet duidelijk zien dat er een methodische opbouw moet zijn. Met name de valtechnieken en het richting geven. “Ga op weg naar het ideale plaatje”, was zijn luidduidelijke advies.

Wees kritisch

Opvallend in deze workshop was dat Uke veel eigen initiatieven vertoonde om te voelen waar hij/zij heen moest vallen (denk aan verplaatsen en stapjes maken).

John ging te werk in 3 fases:

  1. Uke moet begrijpen wat er gebeurt.
  2. Uke geeft de ideale situatie aan/ de overgang wat Tori gaat doen.
  3. De koppeling om naar een eenheid te gaan.

Conclusie: De beweging, het verplaatsen en het zoeken van de juiste beweging maakt de worp compleet. Voor kinderen een ontdekkingstocht naar het ‘grote Judo’ waarin incasseren en doorzetten het gewenste resultaat geeft. 

In het tweede blok ging Grim Vuysters verder met zijn inzicht en ervaring van de momenten in het wedstrijdjudo. Grim Vuysters, oud wedstrijdjudoka, heeft zich in de laatste jaren ontwikkeld in de in- en-outs van het wedstrijdjudo maar ook in de breedtesport van het judo bij kinderen.

Deze keer het wedstrijdjudo wat ‘mega-breed’ genoemd mag worden. Tijdens zijn wandelinleiding benadrukte Grim dat hij gebruikt maakt van 3 systemen:

  1. Zuurstofsysteem
  2. Melksysteem
  3. Fosfaatsysteem

Dit alles heeft met de nodige energiewaardes te maken die wij als mens nodig hebben om tot iets te kunnen komen. Met de nadruk op enkele beentechnieken werd er getraind op aantikvormen, timingmomenten en reactiemomenten.

Om kinderen te stimuleren en reactiemogelijkheden aan te leren, toverde Grim Vuysters diverse actie/reactie spelletjes naar voren waarin het resultaat duidelijk moet zijn: “leuk en attractief”.

Een enthousiaste groep met kundige docenten gaf aan dat judo veel meer is dan werpen en vasthouden.

Uiteindelijk hebben beide docenten maar één doelstelling: “Alles heeft te maken met het goede moment”

Rolf Tijssen.

 

Activiteiten

Geen evenementen

Leden voor Leden