Veel stoeien krijgt een sociaal gedrag

richard de bijl 04

De laatste workshop van dit seizoen op zondag 9 april jl. gaf stof om over na te denken. In het eerste blok gaf Tonny Mulder (eigenaar van Sportschool Geelhoed) diverse momenten aan die betrekking hadden om te komen tot een veiliger judospel met als resultaat een groeiende judosport waarin het stoeien (judoën) een sociaal gedrag moet krijgen. Een snelle maar uitermate enthousiaste Tonny Mulder ging aan de gang met de 18 aanwezige judodocenten met zijn visie en omschrijving van ‘Judo 2.0’

De aanleiding van Judo 2.0 is duidelijk, aangezien judo nagenoeg geen kijksport meer is. Daarnaast mag de noodkreet geuit worden gezien het landelijke ledenverlies bij de JBN. Tonny Mulder gaf zijn doelen aan om het judospel veiliger te maken. De groep werd geattendeerd op een bijzondere wijze van veilig vallen. Belangrijk zijn de motorische ontwikkelingen die een succes van beleving en spelplezier moeten tonen.

Kreukelzone om te zorgen dat er geen gevaar ontstaat.

De term ‘kreukelzone’ kwam naar voren bij botsingen van auto’s. Tonny gaf 3 momenten aan die hier betrekking op had: het moment van raken, de stevige kreukelzone en de zwakkere kreukelzone. Al deze momenten wist hij in judotaal te omschrijven in het valbreken; denk o.a. aan draaien, huppelen, keren en wenden. Een wat onwennige groep ging oefenen om een andere invulling te geven dan wat zij normaal gewend zijn op de judomat. Tonny Mulder wist het te verwoorden met de opmerking “Alles gaat mee met de energie die je meekrijgt”.  Iets wat voor een geoefende judoka een apart gevoel gaf.

Tonny Mulder ging nog een stap verder: “Judo moet weer leuk worden”, plezier hebben met elkaar staat op nr.1.  Probeer in het spel te zijn en bedenk dat winnen een betekenis heeft van niet willen verliezen. Zijn uiting ‘probeer kinderen bij de natuurkundige wetten te werpen” gaf een inzet van veel bewegingen, die kinderen wensen te doen met als doelstelling die technieken te trainen die veilig zijn.

Het 1e blok van Tonny Mulder, een training waar je veel over na moet denken. Wellicht als docent moet ombuigen om anders te gaan denken om praktisch over te komen. Dat judo veilig moet blijven is duidelijk. Aanpassingen zijn wenselijke momenten. Het is aan ons als judodocent om hieraan mee te werken. Kijk voor meer informatie op www.judo2point0.com

Het 2e blok was voor Richard de Bijl die het ne-waza van Mukai sensei behandelde. De visie van dit ne-waza was duidelijk. ‘Eerst samenwerken om dan tegen te werken.’ Richard de Bijl gaf aan dat Japanners vaak genoeg hebben aan 1 techniek om deze tot in den treure te oefenen. Wij willen variaties en doorgaan. Dat heeft Mukai sensei (kodokan docent 7e dan) goed begrepen en heeft de ontsnappingen en controles tot een explosief gebeuren gemaakt. De les van Richard binnen het Katame no waza was dynamisch maar vooral realistisch. De uiting van ‘timing’ gaf aan dat het belangrijk is om van het ene controlemoment over te gaan naar het andere controlemoment. Speel met het element waar je mee bezig bent. Het moet voldoen aan de 3 voorwaarden: logisch, natuurlijk en realistisch.

Het 2e blok van Richard de Bijl gaf aan dat je moet begrijpen wat je traint en geen trucjes of kunstjes gaan doen.

Rolf Tijssen

Activiteiten

Geen evenementen

Leden voor Leden