kime no kata 10Een uitspraak die bij grootmeester Richard de Bijl 8e dan hoort!

De laatste workshop van dit seizoen was op zondag 15 april jl. met aandacht voor de wapenbehandeling in het Kime-no-kata door Richard de Bijl en resultaatoverzicht van judo op de basisschool. Met het effect van een jaar lang judo aan een hele school door Christiaan van der Hoek.

Met grote stilte en intense concentratie wist Richard de Bijl de groep van 30 docenten in het eerste blok niet alleen te stimuleren, maar ook te overtuigen in de natuurlijke bewegingsvormen die nodig zijn in het kime no kata. “Wij als leerkrachten zullen zo goed mogelijk op niveau moeten komen om dit kata daadwerkelijk te kunnen overbrengen. Examen of wedstrijden: er zijn verschillen, maar je wilt in beiden de beste te zijn om te slagen. Dit alles komt ten goede aan je algemene ontwikkeling. Bedenk dat we in Nederland bezig zijn om niveau te krijgen”, aldus Richard.

Met recht niet alleen een goede samenvatting, maar ook een zichtbare draagkracht, aangezien Yoeri en Mischa Fransen (2 maal Nederlands Kampioen) in deze training duidelijk lieten zien wat je moet doen om effectief te werk moet gaan met de wapens (tanto-dolk, wakizashi- verkort zwaard en katana- zwaard).

Kata is een vastgelegd geheel, terwijl de randori een totale vrijheid geeft. Eén ding hebben ze gemeen; je hebt altijd te maken met je partner! Bij elk kata is het zeker weten waar je staat en waar de handeling plaats vindt. Het geeft altijd een bevestiging, maar de weg ernaartoe is voor iedereen een training met regelmatig een zoekplaatje.

Het 2e gedeelte van deze laatste workshop was voor Christiaan van der Hoek. Samen met Maurice van Kouwen (voormalig directeur van de Gooise Daltonschool uit Hilversum) gaf hij een uiteenzetting wat het effect is van een jaar lang judo op school.

Niets gaat vanzelf, de beleving en inzet spelen hier een enorme rol. Christiaan van de Hoek is daar duidelijk in: “We hebben te maken met motorische en sociale leerlijnen. In de motorische leerlijn zitten diverse aanbevelingen die we in het judo terug kunnen vinden. Denk aan o.a. tikspelen, hardlopen, stoeispelen, klimmen, balans en over de kop gaan. De sociale leerlijnen geven respectvolle manieren van omgaan en deelnemen. Kortom:  samendoen en samen afspraken maken is judo”, aldus Christiaan.

De conclusie van een jaar lang judo op school geeft een ontwikkeling aan wat meer is dan sport. Het is een onderdeel geworden van één van de schoolvakken. De docenten op de Gooise Daltonschool hadden allemaal vooraf hun eigen indruk en invulling omtrent dit project.  Een opmerking van één van de leerkrachten gaf na verloop van tijd een duidelijke uitspraak. “Opvallend is dat kinderen hun talenten laten zien die wij anders niet zouden hebben kunnen zien!”

2 stellingen uit dit project vragen om aandacht en bevestiging:

  • Judo op school hoort in het pakket van het basisonderwijs.
  • Judo op school geeft kinderen een betere startpositie in de maatschappij.

De groep luisterende judodocenten waren enthousiast over de ervaringen die Christiaan vertelde. Iedereen was het erover eens dat dit project op school hoort en blijft bestaan. Wellicht goed om een specifiek onderzoek plaats te laten vinden hoe dit landelijk opgepakt kan worden.  Het zal dan een vervolg worden op de vele onderzoeken die er al zijn met de wetenschap dat het vooraf om het geld en investering gaat om dan resultaten te boeken!

Rolf Tijssen

Activiteiten

Geen evenementen

Leden voor Leden