nvjjl dag 38

Met enthousiasme en hardwerkende budoka’s werd de 3e NVJJL dag op zondag 11 november jl. ingezet om te werken aan judo en jiujitsu op een ander level. De 135 deelnemende budoka’s hebben ruim 4 uur genoten van wat zij aangeboden kregen. In zijn openingsspeech kondigde voorzitter Ad Rebel aan dat hij vereerd is om de Portugese grootmeester Manuel Martins 8e dan Judo te mogen aankondigen. Momenteel hoofd van de Nationale gradencommissie in Portugal, is Martins een prominent in Portugal met zijn staat van verdienste in de judosport. Daarnaast werden Judith de Weerd, 5e dan Jiujitsu, en Sven Borst ,5e dan Jiujitsu, aangekondigd als de lesgevers met grote inhoud. Het evenement werd bijgewoond door Richard de Bijl, 8e dan judo, als voorzitter van de bijscholingscommissie JBN. Als speciale gast was erelid en voormalig voorzitter van de NVJJL Goos ter Schegget aanwezig. 

135 judoka’s en jiujitsuka’s gezamenlijk op de mat op te starten met een warming up: een indrukwekkend spektakel! Niet moeilijk maar bewegelijk om te starten met diverse budo bewegingen o.l.v. Ad Rebel, 8e dan judo. Wie Ad kent, weet dat zijn enthousiasme inhoud heeft van doen en begrijpen. Een 20 minuten losmakende oefeningen met 2-tal.

En dan de splitsing van waarvoor je gekomen bent. 52 jiujitsuka’s naar de andere sporthal (aan de overkant) om zich te laten trainen in ‘transporteer-technieken’ door Sven Borst.Een realistische training die in gevoel en daad tot uiting kwam met het accent op fysiek overwicht hebben en het beheersen van je eigen controle.

De 83 judoka’s gingen nog 10 minuten even verder met diverse grondtechnieken als onderdeel van de warming up. Bij de training van Manuel Martins lag het accent op de energie van Tori naar Uke. Zijn uiting “never stop” werd onderbouwd met explosief blijven bewegen, overpakkingen en alertheid met volle overtuiging.

Na 2 uur training kwamen de judoka’s en jiujitsuka’s weer bijeen voor de gezamenlijke lunch. Het middagprogramma had een andere invulling gekregen. Sven Borst gaf het stokje over aan Judith de Weerd, die de thema’s 12, 2 en 6 met de groep doornam. Aan de andere kant ging Manuel Martins verder met het “ne-waza”. Zijn concept is duidelijk: het ne-waza begint altijd staand. Tori zoekt de ruimte op en blokt Uke om te ontsnappen. Opvallend was de speelse wijze van bewegen van zowel Uke als Tori met dezelfde explosieve eigenschappen.

De vraag aan Manuel Martins over zijn visie en constatering van deze technische workshop. “Het is een mix-groep die geattendeerd moet worden op de basisprincipes. Te veel informatie maakt het moeilijk. Mensen willen snel iets begrijpen. Veel herhalingen met stap voor stap vooruit geeft kennis. Wat ze zien ,doen ze. Start langzaam en laat het gevoel spreken”

Tot slot: Een geslaagde Budo-dag met veel inhoud en passie. Wat prachtig dat we als mens verschillend mogen denken, handelen en visie uitdragen. (Bijna) niets is onmogelijk. Het is maar hoe je ermee omgaat. Deze budo-dag heeft bewezen dat er volop ruimte is in het veranderen en aanpassen wat omgezet mag worden in “inspiratie”.

Wordt vervolgd.

Rolf Tijssen 

Activiteiten

09-02-2020 Tachi-waza
15-03-2020 Barai
29-03-2020 Seoi-nage / Ne-waza
17-05-2020 Jaarvergadering

Leden voor Leden