mark bette 2Dan hebben we het met deze uitdrukking over het Kodomo-no-kata”. Wie het niet weet: het kata van het “kind”.

Op de laatste workshop van 2018 op zondag 9 december lanceerde de grondlegger van dit kata Mark Bette zijn visie en gedetailleerde momenten aan de 30 deelnemende judodocenten. In samenwerking met de nationale jeugd kata werkgroep onder auspiciën van de Nationale Kata Commissie Judo is dit jeugdkata ontwikkeld voor de leeftijdsklassen -10, -12 (jeugd-klasse) en -16 jaar.

In deze première gaf Mark aan dat er veel werk is verricht met enorm veel ‘doe’ werk om het plaatje realistisch te maken. Afgeleid van het Nage-no-kata bijna hetzelfde maar net iets anders, liet Mark Bette zien wat hij met dit groeimodel beoogt. Belangrijk is de stimulans om van het moment van je eigen kunnen je uiteindelijk te ontwikkelen naar het Nage no kata zoals wij dat zien en uitvoeren (het kodomo-no-kata kent eveneens de 1e serie katame-no-kata).

“De start bij de jongste kata beoefenaars (-10) zal simpel en kindvriendelijk moeten zijn”, aldus Mark. “Stel geen hoge eisen en laat deze leeftijdsgroep de volgorde kunnen doen.” Het kind moet gewoon kunnen lopen. Het kumi kata is vrij (wel naar de mouwkant werpen) en......Uke heeft de regie over zichzelf,

Gaan we naar de groep -12, dan mag er meer vormspanning worden verwacht en passie momenten. De groep tot 16 jaar gaan van ayumi ashi over naar tsugi ashi. Het eindniveau is zoals ook de norm is voor het 1e dan examen. Bij het kodomo-no-kata is de judoka een keer Tori en een keer Uke.

In deze (te korte) workshop was het meer een introductie van dit jeugdkata met doeltreffende oplossingen, waar veiligheid de boventoon voerde. Niet moeilijk maar creatief gezocht door Mark Bette, die daar ruim 6 maanden aan heeft gewerkt.  Met de nadruk op “Kata doe je met een vorm wat inhoud heeft”, heeft Mark Bette laten zien dat de ontwikkeling van het jeugdjudo naast het wedstrijdjudo er een andere aanbiedingsvorm heeft bijgekregen. Nu nog een nationale bezigheid. Er zijn inmiddels gesprekken om dit breder in de wereld neer te zetten. De tijd zal het leren!

In het tweede blok liet Roel van Alff diverse aanbiedingsvormen zien die gerelateerd zijn aan het “Dynamisch Methodisch leerplan jeugdjudo”, wat eveneens doeltreffend is voor schooljudo. Als docent, voorzitter van de DGCJ-noord en PVB’er ziet Roel veel kopieergedrag. We kennen veel leersystemen, denk aan Gokyo, kawaishi enz. Allemaal leersystemen om het ons duidelijker te maken. Roel van Alff geeft met zijn inzicht en aanpak een duidelijk beeld met de momenten van “waarom”:

  1. Het moet beantwoorden aan de bewegingsdrang van de judoka.
  2. Zeker geen statisch judo.
  3. De overgang van de les relateren naar de wedstrijd.
  4. Een simpele opbouw van makkelijk naar moeilijk.
  5. Belangrijk is de succesbeleving.

In deze workshop is Roel bezig met een aanbieding van handvatten met bewegingsverwantschappen, die bestemd is voor de jeugd met de oplossing van “houd het simpel en logisch en kijk vooral of je er wat mee kunt”. Zijn advies naar de judodocent voor de aandachtmomenten zijn helder: start je les met een spel, besteed voldoende aandacht aan het vastpakken, laat de techniek(en) uit ruwe oefenvormen bestaan en ga bij schooljudo niet veel tijd spenderen aan de judorollen. Het kost te veel tijd.

Rolf Tijssen

Activiteiten

Geen evenementen

Leden voor Leden