robbert v.d.geest 5

Een uitspraak die vanzelfsprekend is als je dit leest. De realiteit wijkt vaak af.

Daarom een training van Robbert van der Geest, die samen met Richard de Bijl de laatste workshop van dit seizoen voor zijn rekening nam op zondag 14 april jl.

In het eerste blok het onderwerp “Randori”. Robbert van der Geest gaf de momenten aan van omdenken die betrekking hebben op de beleving van de judosport. Veel clubs zijn ‘resultaat gericht’ bezig. In competitieverband met het winnen en minder met het verbinden. Uke is belangrijk voor elke judoka hoe dan ook, want zonder een Uke geen judo!  Het omdenken van Robbert is niet het winnen alleen, maar zeker het vertrouwen geven aan Uke. Dus niet bang maken. Opvoedkundig geeft dit de sfeer waar judo voor staat. Vertrouwen geven met o.a. veilig leren vallen.

Op deze manier komt er meer durf en aanraking. Opvallend is dat wij dat vanuit de geschiedenis op deze manier van benaderen niet hebben meegekregen. Robbert van der Geest is duidelijk in zijn visie: ‘niet met gestrekte armen en op afstand lopen’. Dit creëert onzekerheid en angst. Judo loopt bij velen uit op krachtsport. “Wie is de sterkste”. De les moet je in de basis sturen naar randori op de mat, aldus Robbert van der Geest die met diverse methodieken de groep liet voelen wat het met je doet, zowel positief als negatief. Een les waarover nagedacht mag worden.

Het 2e blok was voor Richard de Bijl met de 5 oefeningen van het ‘Itsutsu no kata’. De opmerking Kata en Randori moet je leren om dit levenslang te mogen doen, gaf de doelstelling van deze workshop aan. Met name het kata was in een hoekje verdreven, maar komt langzamerhand weer in brede vorm naar buiten. Doordat Richard de wereld is ingegaan heeft hij momenten gezien en geleerd om het op een andere manier attractief te maken. Kata was onderschoven en werd slecht gedoceerd, aldus Richard de Bijl. Belangrijk is om te leren begrijpen wat je doet en de vormgeving daarin te doen.

Richard de Bijl heeft alle kata’s in vaatjes gegoten en gezocht naar aanbiedingsvormen waarin plezier en motivatie de drive is en uiteindelijk resultaat biedt. In deze training werd het Itsutsu no kata naar bovengehaald.

Tot slot merkt Richard op dat alle kata’s gebaseerd zijn op het balans verstoren behalve het katame no kata: dat geeft de controle aan. Insiders weten het allemaal, maar hebben het wellicht nooit zo naar voren gebracht. Ook hier weer iets om over na te denken.

Rolf Tijssen

Activiteiten

17-05-2020 Jaarvergadering

Leden voor Leden