De workshop van zondag 17 november jl. had een bijzonder tintje. Olaf van Geelschooljudo 01

(entertrainer bij schooljudo) gaf in zijn training aan de judodocenten diverse signalen dat opdrachten bij kinderen op school gerelateerd zijn aan duidelijkheid. Iets wat elk kind wenst. De wereld van schooljudo maakt een kind blij en gelukkig.

De filosofie is duidelijk: om een eenheid te kweken zal je op school stappen moeten maken. Dat betekent elkaar helpen, doen wat nodig is, concentreren en volhouden, maar ook lachen en lol maken. Wat opvalt bij schooljudo is dat alles wat we leren weinig te maken heeft met de judosport in het algemeen. De sterke momenten hierin zijn te ontdekken in de sociale waarden, vallen, weerbaarder worden en niet te vergeten disciplines.

Olaf benadrukt dat ieder kind het goed doet tijdens de les. Uiteindelijk doet iedereen het op zijn of haar manier. Op deze wijze ontstaan er geen fouten en faalangst.

In de modules van 4 tot 8 weken worden de kinderen op school onderwezen in vertrouwen, samenwerken, respect en beheersing. De sociale waardes hebben in het schooljudoproject een belangrijke uitgangspositie.

Zelfvertrouwen en wantrouwen; alles speelt mee op school. Een reden om over te praten, want uiteindelijk is het de leraar/lerares op school die met het spel van schooljudo verder kan gaan waarin het respect een belangrijke doelstelling is. Schooljudo projecteert daarmee gemaakte afspraken met regels op een poster. Bedenk dat het visualiseren en bespreken daarvan meer duidelijkheid geeft.

In deze workshop werden de judoleraren benadrukt om zich nog meer te gaan verdiepen in de sociale momenten van waarderen. Olaf van Geel gaf als voorbeeld ‘de kracht van de duim’

Voor kinderen de kracht om een waardering te ontvangen en te complimenteren. Deze kinderen leren ook om elkaar te waarderen door de duim te gebruiken. 

Hoe bijzonder is het om de volwassen judoleraar als kind los te laten op de tatami. De koppeling tussen de judomomenten en het sociale gedrag kwam in deze training goed naar voren. Met name het judospel kun je goed sturen door samen te werken (denk o.a. aan het spel Hollandse leeuw).

Olaf liet deze groep ervaren judoleraren met signalen zien dat opdrachten en duidelijkheid alles te maken hebben met verdergaan.

De kracht van schooljudo wat je op de mat voor elkaar krijgt, werkt ook door in de momenten in de klas. Samenwerken, discipline en vertrouwen: alles loopt door elkaar en geeft een bevestiging van positief werken.

Een nuttige en dankbare workshop!  

Rolf Tijssen

Activiteiten

Geen evenementen

Leden voor Leden