ImageDe laatste workshop van 2008 vond plaats op zondag 14 december j.l. In het eerste uur gaf John Kleyn een creatieve uiteenzetting van de visie welke Wijlen Jaap Hoogendam en Tom Wessels hadden in hun judobelevenissen. Het tweede uur was er voor Joop MacKaay die voor de tweede keer het Gono-Sen-No kata behandelde.

Presentatie “judo plus”

...met als doelstelling de twee principes die het judo bijzonder maken!
De filosofie van Jigoro Kano reikt veel verder dan het winnen van wedstrijden. Deze filosofie is gebaseerd op twee principes, die het judo bijzonder maken:
•    Moreel principe (algemeen welzijn)
•    Technisch principe ( met een minimum aan inspanning het maximum aan resultaat bereiken.
Iedere judoka, dus ook de recreant zal zich op zijn manier deze principes eigen willen maken. Met deze eigenschappen gaf docent John Kleyn op een heldere manier een training aan de 25 aanwezig judodocenten, om de leraar een bruikbare handleiding te geven die judo beoefent en dat het zal helpen zijn of haar persoonlijke weg te gaan. De ideeën om worpen te creëren waarin het balans verstoren vanzelfsprekend de boventoon aanvoerde gaven de deelnemers veel plezier om o.a met drietallen te werken. Kortom een creatieve verrijking met het accent op: ER IS MEER!

Het Gonosen-no-kata

...volgens de richtlijnen van Kawaishi gaf aan dat op een eenvoudige manier getraind kan worden.
Evenals op de training van 16 november j.l. gaf Joop MacKaay samen met
Henny Stomphorst aan dat dit kata niet aan leeftijd is gebonden. De zeventigjarige Henny Stomphorst wist zich op een lenigmakende manier te bewijzen als een volwaardige Uke. Na afloop van deze training ontvingen alle deelnemers namens de NVJJL een (home) DVD van het Gosen-no-kata als blijk van kunde en waardering. De technische uiteenzetting van dit kata staat duidelijk vermeld in het busen-boek van Chris de Korte en Edgar Kruyning. De samenwerking tussen de NVJJL en de samenstellers van dit boek geeft aan dat er gestreefd wordt naar herkenning en meerwaarde.

mt_gallery:Workshop 14 december 2008 

Activiteiten

Geen evenementen

Leden voor Leden