mas blonkJe moet het wel doen.                (door Rolf Tijssen)

Een uitspraak van Mas Blonk 8e dan, die de groep judodocenten op zondag 9 februari jl. samen met zijn Uke Alexander Baard kennis liet maken met zijn judodenk- en bewegingswijze.

Mas Blonk, 76 jaar, mag zeker niet gekenmerkt worden met de momenten van vanzelfsprekend, maar is wel makkelijk denkend. Een docent/collega met internationale ervaringen en altijd bezig met de bevestiging van kunnen en realiteit. Mas staat open voor positieve kritiek en wil meegaan als het wat oplevert. Niet willen en bewust anders doen levert hem negatieve energie en strijdlustigheid om te bewijzen dat het anders kan. Mas is kritisch en vindt de judobeweging (breedtesport) slecht. Zijn stelling is duidelijk : “We zullen met elkaar ernaar moeten streven om judo te leren”

De training aan de 18 judodocenten gaf een inzicht in de “Tai-sabaki” volgens het Kodokan principe, waarin Mas stimuleert voor veel bewegen over de tatami. Voor velen wellicht geen nieuws, maar toch goed om weer eens te horen en te voelen dat vanzelfsprekendheid altijd een andere weg wil zoeken. Met andere woorden “een training met diverse bevestigingen”.

anco bulk 11Anco Bulk, docent met vele bewegingsvaardigheden maar ook veeleisend voor zichzelf met een hobby van vraag en antwoord. Daarnaast niet te vergeten zijn verzamelwoede om alle Dick Bos boekjes te kunnen analyseren.

De eerste workshop van dit jaar op zondag 19 januari jl. was verrassend, inspirerend met de zelfverdedigingsmomenten van toen. De kundigheid maar zeker ook het uitvogelen hoe iets tot stand is gekomen, heeft er toe geleid dat Anco Bulk zich heeft verdiept in de vele acties die in de strips en boekjes zijn verschenen van Dick Bos. Beter bekend als Maurice van Nieuwenhuizen (Maurice Van Nieuwenhuizen schreef vanaf 1940 een tiental boekjes over zelfverdediging, jiujitsu en judo.De eerste serie boekjes van Dick Bos verscheen aan het begin van de 2e wereld oorlog.) Anno 2020 zijn deze boekjes waardevol en hoog in prijs. Voor Anco Bulk een reden om ze allemaal te verzamelen.

shu ha ri 10De laatste NVJJL-workshop van 2019 op zondag 8 december jl werd door Richard de Bijl 8e dan gegeven. Zijn doelstelling in de training was helder. Ga makkelijk beginnen, doe vooral niet te veel ineens en geef elkaar het vertrouwen. Een paar simpele voorbeelden die een enorme waarde hebben om een les te doen slagen. We hebben het over “Shu-ha-ri”.

Shu-ha-ri is ontstaan uit de Japanse vechtkunst. Het is een gefaseerd geheel van interacties tussen Sensei (leraar) en leerling, met het doel de leerling tot meesterschap te brengen bij het uitoefenen van vaardigheden. Shu-ha-ri bestaat uit drie fasen (Shu, Ha en Ri) en wordt ook gezien als een onconventioneel innovatiemodel.

De workshop van zondag 17 november jl. had een bijzonder tintje. Olaf van Geelschooljudo 01

(entertrainer bij schooljudo) gaf in zijn training aan de judodocenten diverse signalen dat opdrachten bij kinderen op school gerelateerd zijn aan duidelijkheid. Iets wat elk kind wenst. De wereld van schooljudo maakt een kind blij en gelukkig.

De filosofie is duidelijk: om een eenheid te kweken zal je op school stappen moeten maken. Dat betekent elkaar helpen, doen wat nodig is, concentreren en volhouden, maar ook lachen en lol maken. Wat opvalt bij schooljudo is dat alles wat we leren weinig te maken heeft met de judosport in het algemeen. De sterke momenten hierin zijn te ontdekken in de sociale waarden, vallen, weerbaarder worden en niet te vergeten disciplines.

We hebben het over het boek “Nage no kata”. De officiële Nederlandse vertaling direct vanuit het Japans.boek nage no kata 16

De presentatie van dit handboek op zondag 10 november jl. bij Budoclub Hajime in Alkmaar vond plaats in de pauze van de training van Koji Komata, die in de week van 7 t/m 11 november te gast was in ons land. Het boek uitgegeven door Ri-ai Publishers is een aanvulling voor iedereen die gelijkstemmend wil zijn vanuit de gedachte “weten waar je aan toe bent en jezelf meester maken van al datgene wat je leert en geschreven staat.”

sebastiaan fransen 2Uiteindelijk is de leerling de vitamine A van aandacht.

Van een ideale bewegingstechniek die op alle sporters van toepassing zou zijn, is geen sprake. Dus op zoek gaan naar veel variatie in judobewegingen die stimulerend zijn om toe te passen. Een reden om Sebastiaan Fransen uit te nodigen en laten werken vanuit zijn visie tijdens de 3e workshop van dit seizoen op zondag 27 oktober jl. Ruim 20 judodocenten konden genieten en zelf uitproberen wat het met je brein doet dat geprikkeld wordt door nieuwe informatie.

tantojutsu 11Een opmerking die niet weggepoetst mag worden gezien de toename van steekincidenten met de ernst die daaraan verbonden is.

De 2e workshop van dit seizoen op zondag 13 oktober jl. was voor Johan Smits. Een training die een andere invalshoek had dan de reguliere jiujitsu les. Vanuit het “Tantojutsu” behandelde Johan Smits 8 mes/steekaanvallen die onder druk zijn getest. Samen met zijn partner Ralph Bloem liet hij zien hoe op realistische wijze gewerkt kan worden om jezelf staande te houden. Met grote interesse ging de 26 jiujitsuka’s aan het werk om de 8 aanbiedingsvormen van steekaanvallen te trainen.

Op de landelijke NVJJL-dag in Wijk bij Duurstede kwamen op 22 september jl. ruim 170 judoka’s bijeen om judotechnieken te leren van deze Olympisch, Europees en Nederlands kampioen. Wat was het een fantastische en gezellige dag!

De ochtend stond in het teken van staande judo technieken, de Tachi Waza. Na het gezamenlijk groeten, begon de speelse warming-up: het bekende rondjes rennen werd verrassend onderbroken door een ‘Stop! 5x opdrukken… en weer doorrr… (en zo gaan we door tot de 25!)’. En toen onze spieren allemaal warm waren en de eerste zweetdruppetjes zichtbaar werden, kwamen technieken om Uke te werpen door hem/haar op het standbeen te zetten of juist op beide benen. Het tijdens de worp sturen met de armen is daarbij een relevant onderdeel. Zowel voorwaartse als achterwaartse oefeningen kwamen aan bod.

robbert v.d.geest 5

Een uitspraak die vanzelfsprekend is als je dit leest. De realiteit wijkt vaak af.

Daarom een training van Robbert van der Geest, die samen met Richard de Bijl de laatste workshop van dit seizoen voor zijn rekening nam op zondag 14 april jl.

In het eerste blok het onderwerp “Randori”. Robbert van der Geest gaf de momenten aan van omdenken die betrekking hebben op de beleving van de judosport. Veel clubs zijn ‘resultaat gericht’ bezig. In competitieverband met het winnen en minder met het verbinden. Uke is belangrijk voor elke judoka hoe dan ook, want zonder een Uke geen judo!  Het omdenken van Robbert is niet het winnen alleen, maar zeker het vertrouwen geven aan Uke. Dus niet bang maken. Opvoedkundig geeft dit de sfeer waar judo voor staat. Vertrouwen geven met o.a. veilig leren vallen.

budodag 26Meer dan 1100 enthousiaste budoka’s kwamen naar het budofeest op zaterdag 30 maart jl. op Papendal. Elk jaar weer een belevenis en een spontaan spektakel. Het meest fascinerend is toch wel dat iedereen daar zijn eigen verhaal in heeft om te komen. De jeugd die komt om les te mogen hebben van een ‘topper’ terwijl de wat oudere judoka zich wil bekwamen in eigen ontwikkelingen. Kortom, een budodag die de geest had van inspiratie, gedrevenheid en motivatie.

john bakker 5

Valbreek oefeningen met betrekking tot een worp

In de workshop van zondag 17 maart jl. gaf John Bakker (6e dan) in het 1e blok een indrukwekkende training met diverse valbreekvormen die nodig zijn bij staande technieken. Wetend dat de 15 aanwezige judodocenten bekwaamd zijn in hun eigen vaardigheden ging John in een hoog tempo door de oefenstof heen. Dit alles om de grote verschillen kenbaar te maken in o.a. het vallen van voorwaartse worpen en achterwaartse worpen. De opmerking “denk vanuit de basis en naar de leeftijden waar je dit gaat toepassen” gaf aan dat we creatief maar niet te moeilijk moeten handelen.

Activiteiten

Geen evenementen

Leden voor Leden