mark donners 2De laatste workshop van 2017 op zondag 26 november jl. stond in het teken van spel en leervormen. Heel bijzonder en wat mooi!

In het eerste blok liet Arno Rebel zien wat je vanaf 1,5 jarige leeftijd kunt doen met vertrouwen en veiligheid waarbij de ouder nauw betrokken is.  Met nadruk wijst Arno op het feit dat kinderen een vast patroon moeten hebben waarin het vertrouwen geven en blijven geven vanzelfsprekend moet zijn. 

De inleiding van zijn workshop aan de 42 judodocenten was bijzonder: op muziek reageren met “Schipper mag ik overvaren.” Al huppelend werd er gereageerd. Een opening wat ook in zijn les ouder/kind te herkennen is.  Het bijzondere van deze aanpak met hele jonge kinderen is dat de judodocent in dit stadium altijd op de 2e plaats staat. De ouder biedt vertrouwen en gaat op aanwijzing van de docent de oefening samen met kind doen en voordoen.

8De NVJJL-dag op zondag 12 november jl. gaf niet alleen leerzame momenten maar ook veel enthousiasme onder de 153 deelnemers. Verzamelend in de nieuwe sporthal in Wijk bij Duurstede ging men daarna in de regen naar de vertrouwde dojo waar de deelnemers o.l.v. Ad Rebel getrakteerd werden op een warming-up op muziek. Met o.a. de draaiende bewegingen vanuit het Ju-no-kata wist iedereen zich op te warmen om zich daarna te verspreiden naar de training van hun keuze.

Ad Rebel en John Bakker werden in hun workshop “Examenprogramma 1e t/m 3e dan” bezocht door 88 judoka’s. De informatie wat wel en wat niet, werd duidelijk gemaakt door te vermelden dat het eigen werkstuk niet meer van toepassing is. Wel mag je laten zien wat niet is gevraagd door een examinator. Ad ging verder met de momenten van indraai technieken en hoe krijg je een judoka in een bepaalde richting. Allemaal technische momenten die afgestemd zijn door “timing, balansverstoring, richting en positie”. Om het niet te moeilijk te maken, attendeerde Ad Rebel dat iedereen zijn eigen worp kan maken. Bedenk dat iedereen uniek is en wees vooral jezelf. De doelstelling van deze ochtendsessie van Ad Rebel en John Bakker is dat je het simpel moet houden. John Bakker gaf aan het eind van deze ochtendsessie de opmerking “Als je iets doet, doe het dan logisch” !

collin kist 9Twee verschillende momenten met eigen inzet en aanpak. Dat was te zien en te voelen in de JIU-JITSU-training van zondag 8 oktober jl. in Wijk bij Duurstede.

In het eerste blok liet Marco Borst de groep kennis maken met “Batto Jutsu”, slagveld technieken die gebruikt werden voor 1600. Een periode van hard werken en overleven. Bij het beoefenen van Batto Jutsu zijn we net iets anders aan het doen dan wat wij hedendaags beoefenen. Marco Borst zegt nadrukkelijk: “Jij bent het wapen. De timing is belangrijk. Verdedigen doe je niet tegen maar met! (wapen)”

Batto Jutsu zijn overlevingstechnieken van voor de jaren 1600. Een hele andere belevenis van trainen dan wat wij nu gewend zijn. De accenten van vroeger lagen op het uitschakelen met natuurlijke bewegingen. Iedereen had op het slagveld een taak.  De momenten van nu zijn meestal gebaseerd op de controle.

Veel stoeien krijgt een sociaal gedrag

richard de bijl 04

De laatste workshop van dit seizoen op zondag 9 april jl. gaf stof om over na te denken. In het eerste blok gaf Tonny Mulder (eigenaar van Sportschool Geelhoed) diverse momenten aan die betrekking hadden om te komen tot een veiliger judospel met als resultaat een groeiende judosport waarin het stoeien (judoën) een sociaal gedrag moet krijgen. Een snelle maar uitermate enthousiaste Tonny Mulder ging aan de gang met de 18 aanwezige judodocenten met zijn visie en omschrijving van ‘Judo 2.0’

De aanleiding van Judo 2.0 is duidelijk, aangezien judo nagenoeg geen kijksport meer is. Daarnaast mag de noodkreet geuit worden gezien het landelijke ledenverlies bij de JBN. Tonny Mulder gaf zijn doelen aan om het judospel veiliger te maken. De groep werd geattendeerd op een bijzondere wijze van veilig vallen. Belangrijk zijn de motorische ontwikkelingen die een succes van beleving en spelplezier moeten tonen.

takahashi yano 01Een gedachtegoed wat aandacht heeft gekregen bij de kodokan kata.

Het is bijna geen verrassing meer, maar we rekenen erop dat elk jaar een Japanse delegatie naar ons land komt om ons te voorzien van meer inzicht. Ook dit jaar is deze doelstelling gelukt. Dankzij CIOS Nederland zijn Susumu Takahashi (7e dan) en Suguru Yano (7e dan) in maart naar ons land gekomen om op uitnodiging op verschillende locaties de kracht van het ‘kodokan kata ‘over te brengen. Met dank aan hun begeleiders Jorien van Beek en Cor van der Heijden .

Voor de NVJJL  een succes dat er ruim 100 enthousiaste katabeoefenaars meer willen weten over de “Keypoints” van het Nage-no-kata en het Kime no kata. De dojo in Wijk bij Duurstede werd op zondag 12 maart omgetoverd tot een belevenis van hoog niveau. 50 judoka’s die kozen voor het Nage no kata o.l.v. Takahashi en 50 judoka’s die kozen voor de uiteenzetting van Yano bij het Kime no kata.  Niet alleen de technieken kregen aandacht, maar ook de wijze waarop en waarom. Denk aan de groetceremonie: waarom bij de staande groet de handen voor en recht naar beneden gaan en waarom bij de zittende groet de rechter grote teen over de linkervoet gaat. Iets waar wij niet aan denken en wellicht niet mee bezig zijn, maar beslist een doeltreffende functie hebben. Susumu Takahashi benadrukte dat de balansverstoring komt door de verplaatsing en nooit door kracht.

john bakker 4De workshop op 5 februari jl. werd door John Bakker en Grim Vuijsters verzorgd: een judoclinic die de breedtesport en de wedstrijdsport doorkruiste. Het eerste blok was voor John Bakker. Een docent die van zijn vak houdt en ook van zijn leerlingen. Door deze eenheid weet hij door te dringen in het gevoel van de judoka. De 19 aanwezige judodocenten werden doordrongen dat er een ruime kijk moet zijn om iets voor elkaar te krijgen. Met de methodiek op O-uchi-gari waarin Uke moet begrijpen hoe hij het moet doen werd er gestart.  John liet duidelijk zien dat er een methodische opbouw moet zijn. Met name de valtechnieken en het richting geven. “Ga op weg naar het ideale plaatje”, was zijn luidduidelijke advies.

Werk hedendaags met realistische aanbiedingsvormen. Een boodschap die als rode draad door de workshop heen ging

hans roosDe 1e workshop van dit jaar was voor Hans Roos en Sven Borst. Beiden met 2 verschillende aanbiedingsvormen maar wel met een gelijkluidende visie: “werk hedendaags”. In het 1e blok ging Hans Roos van start met o.a. oefenvormen en visiemomenten voor kinderen van 6, 7 en 8 jaar. Vooral niet specialistisch maar aandacht gevend aan de grove motoriek die kinderen in deze leeftijd vertonen. Dat wat herkenbaar is binnen het jiu-jitsu kun je aanbieden mits het verantwoord is. Denk aan stoottechnieken, de Kiai, bewegingsvormen die zowel in het judo als in het jiu-jitsu herkenbaar zijn en diverse traptechnieken. Het vervolgen met een werptechniek en een houdgreep maken het allemaal veilig en compact. Hans Roos was hier duidelijk in: houd het simpel.  “Wanneer je deze kinderen een examen wilt laten doen, zul je dit moeten aanpassen.  Bijv. in plaats van polsklemmen aandacht schenken aan bewegingsvormen. Aangezien deze kinderen hier niet aan toe zijn, is dit verantwoord en veilig: aan kinderen laat je dingen zien die voor hen geschikt zijn”, aldus Hans Roos. Eveneens zijn de zelfverdedigingsvormen zoals omvattingen en pakkingen goed aan te bieden en te oefenen. Bij omvattingen kan het kind mooie worpen maken!

budodag 1Met een nieuwe generatie docenten die het elkaar gunnen met een andere methode.

  • Wat we hadden voorgesteld is uitgekomen!
  • Wat een passie en wat een erkenning.
  • Een budodag met 164 deelnemers die met z’n allen het “wij gevoel” hebben beleefd.
  • In zijn openingsspeech wist Ad Rebel met overtuiging te vertellen dat de NVJJL een stabiele vereniging is met diverse doelstellingen. Deze Budodag is daar een voorbeeld van.
  • De komst van de drie ereleden gaf een dubbele erkenning.
  • Hein Odinot: Hij wist in de moeilijke periode van vroeger een eenheid te kweken. Ondanks de tegenwerking van de JBN destijds. Met zijn doorzettingsvermogen kon de NVJJL groeien.
  • Goos Terschegget: Hij heeft met het latere bestuur en het toenmalige JBN-bestuur middels een convenant de relatie JBN/NVJJL doen verbeteren.
  • Tonny Wagenaar: Zijn inzet en kennis heeft hij altijd met ons willen delen. Als vakdocent heeft hij ons als leraren regelmatig lesgegeven.

sven borstEen uitspraak wat elke jiu-jitsuka kan inspireren

De 2e workshop van dit seizoen op zondag  9 oktober jl. was in handen van Sven Borst en Judith de Weerd. Deze 2 jiu-jitsuka’s uit Apeldoorn wisten de 20 enthousiaste jiu-jitsu docenten goed te inspireren. Het 1e blok was in handen van Sven Borst. Op spelende wijze ging hij een opbouw maken om tot actie-reactie te komen. Met zijn uitspraak “Uke dwingt Tori om een andere techniek te maken”, gaf Sven aan dat niets vanzelfsprekend is. “Doe niet wat je denkt ,maar dwing de aanvaller in de richting die je wilt”. In zijn workshop gaf Sven zowel staande- als grondacties aan. De opmerking dat de belangrijkste fase bij tachi waza de tai sabaki is en op de grond de ebi oefeningen, werd op spelender wijze duidelijk gemaakt dat er bij een actieve Uke mooie en doeltreffende acties gemaakt kunnen worden.

manuel martins 9De eerste trainingsstage van de NVJJL op zondag 25 september jl. gaf al direct een bevestiging van openstaan voor aanpassingen en diverse bewegingsvormen in het judo.

De Portugese grootmeester Manual Martins, 7e dan, liet ons kennismaken met diverse mogelijkheden om “de techniek” te gaan beheersen. Manual Martins, een gerespecteerd judoka met veel wedstrijdervaring en thans internationaal kata-judge, liet in de warming-up zien hoe wij op de grond in diverse richtingen kunnen verplaatsen (een outsider zou denken dat wij met “breakdance” te doen hebben). Zijn doelstelling is om vanuit de heup te gaan werken. En met succes.

kwaliteit 6De laatste workshop van dit seizoen op zondag 17 april jl. gaf een dubbele lading voor de 22 deelnemende judodocenten. Het gevoel van inzicht en wat doe ik daarvoor, was de rode draad van deze workshop.

In het eerste blok gaf Onno Kloosterboer (dir. Sportservice Steenwijkerland) een “brede kijk op kwaliteit in dienstverlening”. De term ‘kwaliteit’ is breed van begrip. Vaak wordt de term kwaliteit omschreven als een belading en belevenis. In het bedrijfsleven als “een goed product”. In de judo- en jiujitsubelevenissen verkopen wij o.a. “beleving (gevoel) technieken, gezondheid, plezier en sociale contacten”.  De moeilijkheid is dat diverse kwaliteiten te meten zijn (bijv. een tv toestel), maar onze kwaliteiten in de dienstverlening zijn moeilijk meetbaar. Dit omdat het niet tastbaar is.

Activiteiten

Geen evenementen

Leden voor Leden